BLOG

Stejně jako každé jablko má svou vlastní jedinečnou chuť a přitažlivost, i vaše značka by měla mít svoji jedinečnou prodejní výhodu (USP), která ji odlišuje od ostatních na trhu. USP je základním prvkem úspěchu vašeho marketingovém plánu a pomáhá vaší značce vyniknout. Podívejme se na to, co USP představuje, proč je důležitá a jak ji vytvořit...

V rostoucím konkurenčním prostředí je pro značky důležité vytvořit silnou identitu, která osloví a zaujme zákazníky. Jedním z nástrojů, který může pomoci marketérům pochopit a definovat identitu značky, jsou archetypy značek. Tyto archetypy poskytují rámec pro porozumění identitě značky a jsou důležitým nástrojem pro každého marketéra.

Marketing hraje důležitou roli na cestě k úspěchu každého podniku, bez ohledu na jeho velikost. I malé a rodinné podniky čelí konkurenci a potřebují efektivní marketingové strategie k tomu, aby oslovily své zákazníky a vybudovaly si silnou značku. Marketing není jen pro velké společnosti s rozsáhlým rozpočtem. Zde je pár důvodů, proč je marketing...

Rok 2024 přináší nové výzvy i příležitosti nejen pro oblast marketingu. V článku se podíváme na hlavní trendy, které formují současnou marketingovou scénu a ovlivňují způsob, jakým značky oslovují své cílové publikum. Zjistěte, jaké strategie budou hrát klíčovou roli v letošním roce.

Každý podnik potřebuje plán. I když je každé podnikání jedinečné, existuje základní struktura, kterou by měl každý business plán obsahovat. Provedu vás psaním efektivního podnikatelského plánu spolu s příklady, které vám můžou pomoci i jako rychlý check-list . Pokud se chystáte psát plán sami, tyto body vám pomohou podnikatelský plán nastavit...

V marketingu se můžete setkat s mnoha výzvami, které vyžadují specializované znalosti a dovednosti. Pokud se chcete rychle a efektivně vyrovnat s těmito výzvami, a získat potřebnou pomoc a podporu, můžete zvážit dvě možnosti: konzultaci a mentoring. Obě metody mohou pomoci dosáhnout úspěchu. Jaký přístup je ale nejlepší pro vaši situaci? V článku...

Marketingové cíle si firma stanoví se záměrem zvýšit své prodeje, získat nové zákazníky, zlepšit povědomí o značce a vytvořit trvalé vztahy se stávajícími zákazníky. Cíle marketingu jsou klíčovým faktorem úspěšné marketingové strategie.

Nejnovější trendy v marketingu pro rok 2023 se zaměřují na kompletní digitální přístup, využití umělé inteligence a strojového učení, rozvoj mobilních technologií, integraci sociálních médií, tvorbu a šíření obsahu nebo zapojení rozšířené a virtuální reality. Klíčové poznatky v jednotlivých oblastech naleznete v článku:

Marketingový plán popisuje cíle firmy a marketingovou strategii k jejich dosažení. Pomáhá identifikovat příležitosti, stanovit strategie a efektivně řídit marketingové činnosti. Je to důležitý nástroj manažerského řízení, který přináší řadu výhod:

Marketingová KPI / KPIs / KáPéÍčka jsou klíčové ukazatele výkonnosti (anglicky Key Performance Indicators). Jedná se o specifické, měřitelné marketingové metriky, kterými firmy sledují výkon svých marketingových aktivit a úspěšnost využívaných marketingových kanálů. Je důležité pochopit, které klíčové ukazatele byste měli sledovat a věnovat...

Užitečnou analytickou technikou používanou při vývoji jakékoliv firemní strategie je SWOT analýza, která je využívána pro zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů firmy nebo jejích dílčí oblastí a aktivit. Nejčastěji je SWOT analýza používána jako situační analýza v rámci strategického řízení a rozhodování. Pomáhá firmám identifikovat jejich silné a...

V předešlých dvou letech došlo díky pandemii covid-19 k mnoha změnám, a to především v oblasti zdrojů. Situaci navíc ztížila i ruská agrese vůči Ukrajině, která způsobila chaos a přinesla nejistotu na celosvětových trzích. Největší výzvou v této době je udržet rozum v hrsti, být připraven na nenadále změny, umět se v nich zorientovat a přizpůsobit...

Pokud chcete dosahovat udržitelného podnikání a mít trvalé vztahy se svými zákazníky, kteří potřebují váš produkt nebo službu, potřebujete mít pro svou značku strategii. Strategie značky je komplexní dlouhodobý celofiremní plán, jak dosáhnout konkrétních, předem definovaných cílů v nejrůznějších částech vašeho podnikání (marketing, obchod, HR...

Takový sociálně-ekonomický kolaps spojený s nemocí COVID-19 nikdo neočekával. Trh se od pandemie zásadně změnil a dále se bude měnit. Doba nás naučila dívat se na věci jinak, nově. V byznysu se soustředit na to podstatné, abychom především udrželi, a někteří i posílili, svoje podnikání. A proto v dnešní době platí snad ještě více, než v...

B2B (business to business) marketing se zaměřuje na potřeby, zájmy a výzvy jednotlivců, kteří nakupují jménem organizace, čímž se z organizace stává zákazník. Marketing by měl sdělit, jak může firma pomoci tyto řešit potřeby.

Značka není jenom logo nebo slogan. Je to váš jedinečný vztah se zákazníky, vaše identita v jejich očích. Budování silné značky je klíčové pro úspěch v dnešním konkurenčním prostředí. Ale co vlastně zahrnuje strategie budování značky a jak může ovlivnit vaše podnikání?

Důležitou součástí marketingového plánu je konkurenční analýza. Je to základní taktika pro zjištění, co vaši konkurenti dělají a jakou hrozbu představují pro vaše podnikání. Identifikace konkurentů a vyhodnocování jejich strategií ve vztahu k vašim produktům vám umožní zjistit, co dělá váš produkt unikátní a na jakém trhu se pohybujete....