ORIENTAČNÍ CENÍK

Hodinová sazba - KONZULTACE

1 hodina, jednorázová nebo nepravidelná spolupráce (pouze online nebo telefonicky), účtována je každá započatá půlhodina

1.800 Kč

Mini balíček - konzultace

12 hodin*, sleva 10 %

Každá další hodina 1.620 Kč

19.440 Kč

Opti balíček - konzultace

36 hodin*, sleva 20 %

Každá další hodina 1.400 Kč

51.840 Kč

*Celkový počet hodin je platný po dobu 3 měsíců od podpisu objednávky. 

Cena za PROJEKT

Cena je stanovena dle předpokládaného rozsahu předem cenovou nabídkou

individuálně

MENTORING - 3 měsíční program

6 individuálních schůzek po 1,5 hodině (celkem 9 hodin)

Každá další lekce (1,5 hod nebo 2x45 min) 3.200 Kč

19.200 Kč

Jednorázový mentoring

1,5 hodiny, jednorázová nebo nepravidelná spolupráce

3.600 Kč

Subjektům nebo fyzickým osobám s obratem do 6 mil. Kč/rok poskytuji slevu 15 % z výše uvedených cen. 

Forma spolupráce a cena je individuální a je založena na povaze a předpokládaném rozsahu projektu.

Osobní setkání: Praha nebo po dohodě, online: kdekoliv v ČR 

Platnost ceníku od 1. 4. 2023. Nejsem plátce DPH. 

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Hodinová sazba nebo projektová cena? Která je pro vás vhodná?

Je lepší platit za hodiny strávené konzultantem nebo stanovit pevnou cenu za celý projekt?

Hodinová sazba:

Pokud máte projekt s nejistým rozsahem nebo potřebujete jen krátkou konzultaci, hodinová sazba může být ideální volbou. Platíte pouze za skutečně strávený čas.

Kdy zvolit hodinovou sazbu:

  • Máte krátkodobý projekt nebo jednorázovou konzultaci.
  • Potřebujete flexibilitu v rozsahu práce.
  • Chcete udržovat otevřenou komunikaci s konzultantem během projektu.

Projektová cena:

Pokud máte jasný rozsah práce a cíle projektu nebo máte předvídatelné náklady a stanovený termín dokončení, může být pro vás vhodnější projektová cena. 

Kdy zvolit projektovou cenu:

  • Máte jasně definovaný rozsah práce.
  • Máte omezený rozpočet.
  • Důležité jsou konkrétní výsledky, nezávislé na času stráveném konzultantem.

Obě cenové struktury mají svá místa a výhody. Je důležité komunikovat s konzultantem a zvážit povahu vašeho projektu a vaše cíle, abyste mohli vybrat tu pravou volbu. V některých případech může být také kombinace obou přístupů optimální.

Proč se liší cena za konzultace a mentoring? 

Obě služby nabízejí cennou pomoc a rady. Rozdíl v ceně spočívá v tom, jak jsou tyto služby strukturovány a fakturovány.

Konzultace: Cena je stanovena hodinově a konzultant fakturuje skutečně strávený čas. To znamená, že klient platí za každou hodinu konzultanta strávenou prací na jejich projektu.

Výhody tohoto modelu zahrnují:

  • Flexibilitu: Klient platí pouze za skutečně poskytnuté služby a může snadno upravit rozsah spolupráce podle aktuálních potřeb.
  • Transparentnost: Klient má přesný přehled o tom, kolik času bylo stráveno na jejich projektu, což poskytuje kontrolu nad náklady.

Mentoring: Cena je stanovena za celý soubor setkávání a následně se platí pevná sazba za každé další setkání. Cenu oproti konzultaci zvyšuje důkladná příprava mentora na každé setkání, kdy studuje dodané podklady od mentee, připravuje efektivní návrhy a řešení bez ohledu na skutečně strávený čas mentora při přípravě.

Výhody tohoto modelu mentoringu zahrnují:

  • Personalizace: Mentoringová setkávání jsou pečlivě plánována a připravena s důrazem na dosažení konkrétních cílů a řešení problémů mentee, což umožňuje hlubší porozumění a personalizovanou pomoc.
  • Orientace na rozvoj: Mentoring se zaměřuje na dlouhodobý rozvoj mentee a jeho dovedností.

Každý z těchto přístupů má své výhody a může přinést vynikající výsledky a je na klientovi, aby vybral ten, který nejlépe vyhovuje jeho potřebám a cílům.