ORIENTAČNÍ CENÍK


KONZULTACE

Hodinová sazba 

1 hodina, jednorázová nebo nepravidelná spolupráce, účtována je každá započatá půlhodina

1.800 Kč

Mini balíček - 12 hodin, sleva 10 %

Každá další hodina 1.620 Kč

19.440 Kč

Opti balíček - 24 hodin, sleva 15 %

Každá další hodina 1.530 Kč

36.720 Kč

Premium balíček - 36 hodin, sleva 20 %

Každá další hodina 1.400 Kč

51.840 Kč

Celkový počet hodin je platný po dobu 3 měsíců od podpisu objednávky. 


PROJEKTY

Cena za PROJEKT

Cena je stanovena dle předpokládaného rozsahu předem cenovou nabídkou

individuálně


MENTORING

MENTORING - 3 měsíční program

9 hodin individuálních schůzek, min. doba schůzky 60 minut

Každá další schůzka 2.135 Kč/1 hod.

19.200 Kč

Jednorázový mentoring

1,5 hodiny, jednorázová nebo nepravidelná spolupráce

3.680 Kč


Forma spolupráce a cena je individuální a je založena na povaze a předpokládaném rozsahu projektu.

Subjektům nebo fyzickým osobám s obratem do 6 mil. Kč/rok poskytuji slevu 15 % z výše uvedených cen (netýká se ceny za projekt).

Platnost ceníku od 1. 4. 2023. Nejsem plátce DPH. 

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Hodinová sazba nebo projektová cena? 

Je lepší platit za hodiny strávené konzultantem nebo stanovit pevnou cenu za celý projekt?

Hodinová sazba:

 • Ideální pro projekty s nejistým rozsahem nebo krátkou konzultaci.
 • Platíte jen za skutečně strávený čas.

Kdy zvolit hodinovou sazbu:

 • Pro krátkodobé projekty nebo jednorázovou konzultaci.
 • Potřebujete flexibilitu v rozsahu práce.
 • Chcete udržovat otevřenou komunikaci s konzultantem.

Projektová cena:

 • Vhodná pro projekty s jasně definovaným rozsahem práce a cíli.
 • Předvídatelné náklady a stanovený termín dokončení.

Kdy zvolit projektovou cenu:

 • Máte jasně definovaný rozsah práce.
 • Omezený rozpočet.
 • Důležité jsou konkrétní výsledky, nezávislé na čase konzultanta.

Je důležité komunikovat s konzultantem a zvážit povahu vašeho projektu a vaše cíle, abyste mohli vybrat tu pravou volbu. V některých případech může být také kombinace obou přístupů optimální.

Proč se liší cena za konzultace a mentoring? 

Obě služby nabízejí cennou pomoc a rady. Rozdíl v ceně spočívá v tom, jak jsou tyto služby strukturovány a fakturovány.

Konzultace: Cena je stanovena hodinově a konzultant fakturuje skutečně strávený čas. To znamená, že klient platí za každou hodinu konzultanta strávenou prací na jejich projektu.

Výhody tohoto modelu zahrnují:

 • Flexibilitu: Klient platí pouze za skutečně poskytnuté služby a může snadno upravit rozsah spolupráce podle aktuálních potřeb.
 • Transparentnost: Klient má přesný přehled o tom, kolik času bylo stráveno na jejich projektu, což poskytuje kontrolu nad náklady.

Mentoring: Cena je stanovena za celý soubor setkávání a následně se platí pevná sazba za každé další setkání. Cenu oproti konzultaci zvyšuje důkladná příprava mentora na každé setkání, kdy studuje dodané podklady od mentee, připravuje efektivní návrhy a řešení bez ohledu na skutečně strávený čas mentora při přípravě.

Výhody tohoto modelu mentoringu zahrnují:

 • Personalizace: Mentoringová setkávání jsou pečlivě plánována a připravena s důrazem na dosažení konkrétních cílů a řešení problémů mentee, což umožňuje hlubší porozumění a personalizovanou pomoc.
 • Orientace na rozvoj: Mentoring se zaměřuje na dlouhodobý rozvoj mentee a jeho dovedností.

Každý z těchto přístupů má své výhody a může přinést vynikající výsledky a je na klientovi, aby vybral ten, který nejlépe vyhovuje jeho potřebám a cílům.

Jaký je minimální rozsah služeb?

Minimální doba za jednorázové nebo nepravidelné konzultace je 30 minut. 

Pokud jde o dlouhodobější spolupráci, není stanoven žádný minimální limit. Snažím se přizpůsobit své služby potřebám každého klienta, bez ohledu na velikost projektu. Mohu poskytnout jak krátkodobou konzultaci, tak komplexní projekty.

Kdy a jak vzniká smluvní vztah?

Smlouva vzniká okamžikem odeslání objednávky zákazníkem. Je nutné, aby objednávka obsahovala veškeré platné údaje nezbytné pro uzavření obchodního vztahu. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího je smlouva definitivně uzavřena.

Jaké jsou platební podmínky?

Platba za poskytnuté služby se provádí bezhotovostně převodem na bankovní účet.

U nových klientů je vyžadována zálohová platba ve výši 30 % před zahájením spolupráce na základě zálohové faktury. Tato platba je nutná k potvrzení objednávky a zajištění závaznosti spolupráce.

Můžu měnit a upravovat rozsah spolupráce? 

Ano, takováto situace samozřejmě může nastat. Flexibilita v rámci změn rozsahu práce záleží na konkrétní situaci a dohodě mezi námi. Je však důležité, abychom pečlivě prodiskutovali a dohodli veškeré změny společně.

Pokud jde o krátkodobé nebo jednorázové konzultace, můžeme zvážit změny v rozsahu práce podle vašich aktuálních potřeb. 

U dlouhodobější spolupráce můžeme být flexibilnější a diskutovat o změnách v rozsahu práce průběžně, abych vyhověla vašim potřebám. 

Je cena konečná?

V cenové nabídce je uvedena konečná cena za příslušné marketingové služby. Kalkulace je nedílnou součástí nabídky i objednávky. 

V případě osobního setkání mimo Prahu je k ceně služeb konzultací a mentoringu připočtena dodatečná částka za dopravu.


Doporučuji vám seznámit se s celým zněním Obchodních podmínek (VOP).