KOMPLEXNÍ MARKETINGOVÉ SLUŽBY

POMÁHÁM FIRMÁM I JEDNOTLIVCŮM DOSAHOVAT LEPŠÍCH VÝSLEDKŮ

 • Zefektivnit marketingové plánování - tvorba marketingového plánu a strategie odpovídající potřebám podnikání a cílovému trhu
 • Zvýšit povědomí o značce - brand positioning, nastavení efektivního a realizovatelného plánu a strategie s cílem upevnit pozici na trhu
 • Navýšit prodeje a ziskovost - správné nastavení funkčního marketingového mixu (4/5P - produkt, cenotvorba, místo prodeje/distribuce, propagace, lidé)

Pomůžu vám řešit strategické otázky i nalézat praktická řešení vašich operativních marketingových potřeb.

CO SLUPRACÍ ZÍSKÁTE

KONZULTACE

Při konzultaci získáte návrh řešení konkrétního projektu nebo úkolu.

 • Konzultace jsou vhodné pro klienty, kteří hledají rychlé a konkrétní řešení nebo nápady na marketingové projekty. 

Nejčastějšími výstupy jsou návrhy plánů a strategií nebo projektových řešení:

 • marketingový plán
 • strategie značky
 • plán komunikace
 • segmentace cílového trhu
 • go to market (GTM) strategie

MENTORING

Mentoring je proces, kdy pomáhám vytvářet vaše vlastní řešení a rozvíjím váš potenciál.

 • Mentoring je vhodný pro klienty, kteří hledají trvalejší a hlubší způsob řešení problému nebo vlastní růst.

Nejčastější výstupy jsou doporučení a zpětná vazba ke konkrétním řešením:

 • rozvoj marketingového plánu
 • vývoj nových marketingových a byznysových strategií 
 • obecný profesní rozvoj mentee
 • "mentální vrba"

EXTERNÍ MARKETÉR

Dovnitř i navenek jsem součástí firmy a řeším celkovou marketingovou agendu nebo projekt.

 • Externí marketingový manažer je vhodný pro klienty, kteří potřebují dočasně pomoc s marketingem uvnitř firmy.

Nejčastější oblasti pro dočasný marketingový management:

 • zlepšení výsledků marketingu a posílení pozice na trhu
 • implementace nových marketingových aktivit
 • rozvoj interních týmů a potřebných dovedností

Více o expertních metodách konzultací a mentoringu naleznete v článku níže:

V marketingu se můžete setkat s mnoha výzvami, které vyžadují specializované znalosti a dovednosti. Pokud se chcete rychle a efektivně vyrovnat s těmito výzvami, a získat potřebnou pomoc a podporu, můžete zvážit dvě možnosti: konzultaci a mentoring. Obě metody mohou pomoci dosáhnout úspěchu. Jaký přístup je ale nejlepší pro vaši situaci? V článku...

JAK VÁM POMŮŽU

STRATEGICKÝ MARKETINGOVÝ PLÁN

 • Stanovení jasných a měřitelných cílů
 • Vytvoření komplexní marketingové strategie
 • Analýza současného stavu trhu a konkurence
 • Identifikace klíčových zákaznických segmentů a jejich potřeb
 • Vytvoření akčního plánu s konkrétními kroky a časovými rozvrženími

BUDOVÁNÍ ZNAČKY A JEJÍ IDENTITY

 • Nastavení pozice značky na trhu
 • Definování unikátní identity značky a hodnot
 • Vytvoření konsistentního sdělení a principů prezentace značky
 • Vytvoření jednotného komunikačního a vizuálního stylu
 • Budování důvěry a loajality mezi zákazníky

EFEKTIVNÍ MARKETINGOVÝ MIX

 • Nastavení vyváženého marketingového mixu s důrazem na 4P (Product, Price, Place, Promotion)
 • Strategie pro výběr produktů nebo služeb, stanovení cen, určení optimálních distribučních kanálů a komunikačních aktivit
 • Návrh marketingových kampaní k oslovení cílové skupiny a dosažení cílů

NEJČASTĚJŠÍ MARKETINGOVÉ POTŘEBY A VÝZVY

Pokud si kladete některou z otázek a potřebujete jejich řešení, ráda vám pomůžu.

ŘÍZENÍ ZNAČKY A JEJÍ POZICIOVÁNÍ

 • Zákazníci nemají k vaší značce nebo značkám vztah?
 • Vaše značka nebo produkty nejsou vymezené vůči konkurenci?
 • Chybí vaší značce jedinečnost 

PRODUKTY,  CENOTVORBA A DISTRIBUCE

 • Proč zákazníci nekupují váš produkt?
 • Jak můžete z prodeje získat víc? 
 • Jak rozvíjet distribuční síť?

KOMUNIKACE, TVORBA A SPRÁVA OBSAHU

 • Máte skvělou značku a produkty, ale nikdo vás nezná?
 • Vytváříte správný obsah a komunikujete relevatními komunikačními kanály?
 • Některé komunikační kanály nefungují - proč?

REŠERŠE, MONITORING, ANALÝZY

 • Chcete zjistit, co si o vás a  konkurenci myslí zákazníci? 
 • Kam se vyvíjí trh a co z toho můžete vytěžit?
 • Vaše stávající data jsou nejednoznačná nebo nedostatečná?

AD HOC PROJEKTY DLE AKTUÁLNÍCH POTŘEB

 • Vaše potřeby jsou specifické?
 • Víte, že potřebujete zlepšit marketing, ale nevíte jak?
 • Máte nedostatek lidí nebo nemáte vlastní marketingové oddělení?
 • Potřebujete nezávislý názor?

PRO KOHO JSOU SLUŽBY URČENY

Pro marketéry, obchodní manažery  i majitele malých a středních firem, korporací, neziskovek i drobných živnostníků a také pro marketingové, reklamní a komunikační agentury. 

Osobní setkání: Praha nebo po dohodě, online: kdekoliv v ČR.

Osobní setkání lze realizovat ve vaší kanceláři, coworkingovém centru, kavárně nebo na jiném, vámi zvoleném místě či online.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nejčtenější články k  marketingovým tématům.

Marketingové cíle si firma stanoví se záměrem zvýšit své prodeje, získat nové zákazníky, zlepšit povědomí o značce a vytvořit trvalé vztahy se stávajícími zákazníky. Cíle marketingu jsou klíčovým faktorem úspěšné marketingové strategie.

Marketingový plán popisuje cíle firmy a marketingovou strategii k jejich dosažení. Pomáhá identifikovat příležitosti, stanovit strategie a efektivně řídit marketingové činnosti. Je to důležitý nástroj manažerského řízení, který přináší řadu výhod:

Marketingová KPI / KPIs / KáPéÍčka jsou klíčové ukazatele výkonnosti (anglicky Key Performance Indicators). Jedná se o specifické, měřitelné marketingové metriky, kterými firmy sledují výkon svých marketingových aktivit a úspěšnost využívaných marketingových kanálů. Je důležité pochopit, které klíčové ukazatele byste měli sledovat a věnovat...

Užitečnou analytickou technikou používanou při vývoji jakékoliv firemní strategie je SWOT analýza, která je využívána pro zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů firmy nebo jejích dílčí oblastí a aktivit. Nejčastěji je SWOT analýza používána jako situační analýza v rámci strategického řízení a rozhodování. Pomáhá firmám identifikovat jejich silné a...

Pokud chcete dosahovat udržitelného podnikání a mít trvalé vztahy se svými zákazníky, kteří potřebují váš produkt nebo službu, potřebujete mít pro svou značku strategii. Strategie značky je komplexní dlouhodobý celofiremní plán, jak dosáhnout konkrétních, předem definovaných cílů v nejrůznějších částech vašeho podnikání (marketing, obchod, HR...

Důležitou součástí marketingového plánu je konkurenční analýza. Je to základní taktika pro zjištění, co vaši konkurenti dělají a jakou hrozbu představují pro vaše podnikání. Identifikace konkurentů a vyhodnocování jejich strategií ve vztahu k vašim produktům vám umožní zjistit, co dělá váš produkt unikátní a na jakém trhu se pohybujete....

V ideálním světě by firma prodávala své výrobky a služby všem, ale to je nereálné, protože ne všichni mají stejné potřeby a požadavky. Z tohoto důvodu se firmy snaží identifikovat konkrétní skupinu / skupiny lidí (B2C) nebo firem (B2B), u nichž je předpoklad, že jim své výrobky budou prodávat. Tato skupina lidí nebo firem se nazývá cílový trh.

U zrodu většiny velkých a úspěšných značek stála velká vize a touha něco změnit. Připomeňme třeba sourozence Baťovi, kteří ze smělé vize obouvat celý svět vybudovali skutečné světové obuvnické impérium. Nebo třeba Steva Jobse, který vybudoval Apple na základě touhy zajistit osobní počítač na každém pracovním stole a v každém domě. Nemusíte být...

Další články naleznete v sekci Blog