MARKETING

Pomůžu vám v plánování, řízení značky, produktovém managementu, komunikaci nebo s novými trendy, např.

 • tvorbou marketingové strategie a plánu, sdělení, marketingového mixu, akčními plány
 • implementací strategií a plánů včetně monitoringu a vyhodnocení
 • nastavením KPI, měření a optimalizace návratnosti investic (ROI)
 • analýzou trhu, konkurence, cílových skupin atd.
 • nastavením marketingových procesů

ŘÍZENÍ ZNAČKY A JEJÍ POZICIOVÁNÍ

 • Zákazníci nemají k vaší značce nebo značkám vztah?
 • Vaše značka nebo produkty nejsou vymezené vůči konkurenci?
 • Chybí značce nebo značkám  jedinečnost a nezaměnitelnost?

Navrhnu image strategii, která bude pozitivně vytvářet vztah ke značce. V případě realizace zapojím i další ověřené profesionály - grafiky, textaře, designery, produkční aj. 

PRODUKTY,  CENOTVORBA A DISTRIBUCE

 • Proč zákazníci nekupují váš produkt?
 • Můžete z prodeje produktu získat více? Jak? 
 • Chcete prodávat víc. Jak rozvíjet distribuční síť?

Definujeme, co nabízíte na trhu a jak produkt reaguje na poptávku zákazníků, co vás odlišuje, proč kupovat od vás a jak z prodeje získat víc.   

KOMUNIKACE, TVORBA A SPRÁVA OBSAHU

 • Máte skvělou značku a produkty, ale nikdo vás nezná?
 • Vytváříte správný obsah a komunikujete relevatními komunikačními kanály?
 • Některé komunikační kanály nefungují - proč?

Vytvořím analýzu obsahu, komunikačních kanálů a revizi chování cílových skupin. Výstupem může být návrh komunikační strategie a plánu.

REŠERŠE, MONITORING, ANALÝZY

 • Chcete zjistit, co si o vás a  konkurenci myslí zákazníci? 
 • Kam se vyvíjí trh a co z toho můžete vytěžit?
 • Vaše stávající data jsou nejednoznačná nebo nedostatečná? 

Zajistím pro vás sběr a systematizaci interních i externích dat, jejich analýzu, vyhodnocení a doporučení dalších kroků.

AD HOC PROJEKTY DLE AKTUÁLNÍCH POTŘEB

 • Vaše potřeby jsou specifické
 • Víte, že potřebujete zlepšit marketing, ale nevíte jak?
 • Máte nedostatek lidí nebo nemáte vlastní marketingové oddělení
 • Potřebujete nezávislý názor?

Pokusím se pomoci vyřešit jakýkoliv váš marketingový požadavek sama nebo ve spolupráci s dalšími profesionály.

Služby jsou určeny pro marketéry, obchodní manažery i majitele v malých a středních firmách i korporacích.  

Osobní setkání: Praha nebo po dohodě, online: kdekoliv v ČR. 

Osobní setkání lze realizovat ve vaší kanceláři, coworkingovém centru, kavárně nebo na jiném, vámi zvoleném místě či online.

Forma a cena spolupráce je individuální a je založena na povaze a předpokládaném rozsahu projektu.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Pokud chcete dosahovat udržitelného podnikání a mít trvalé vztahy se svými zákazníky, kteří potřebují váš produkt nebo službu, potřebujete mít pro svou značku strategii. Strategie značky je komplexní dlouhodobý celofiremní plán, jak dosáhnout konkrétních, předem definovaných cílů v nejrůznějších částech vašeho podnikání (marketing, obchod, HR...

B2B (business to business) marketing se zaměřuje na potřeby, zájmy a výzvy jednotlivců, kteří nakupují jménem organizace, čímž se z organizace stává zákazník. Marketing by měl sdělit, jak může firma pomoci tyto řešit potřeby.

Značka, anglicky Brand, je váš jedinečný vztah se spotřebiteli, je v jejich myslích, je tím, co si oni sami vybaví v souvislosti s vaším byznysem, ať už nabízíte cokoliv. Je to jakási unikátní, jasně identifikovatelná "stopa", kterou lze snadno přiřadit k určité firmě nebo produktu. Pro podnikání je zásadní, protože má celkový dopad na jeho...

V ideálním světě by firma prodávala své výrobky a služby všem, ale to je nereálné, protože ne všichni mají stejné potřeby a požadavky. Z tohoto důvodu se firmy snaží identifikovat konkrétní skupinu / skupiny lidí (B2C) nebo firem (B2B), u nichž je předpoklad, že jim své výrobky budou prodávat. Tato skupina lidí nebo firem se nazývá cílový trh.

Důležitou součástí marketingového plánu je konkurenční analýza. Je to základní taktika pro zjištění, co vaši konkurenti dělají a jakou hrozbu představují pro vaše podnikání. Identifikace konkurentů a vyhodnocování jejich strategií ve vztahu k vašim produktům vám umožní zjistit, co dělá váš produkt unikátní a na jakém trhu se pohybujete....

Marketingová KPI / KPIs / KáPéÍčka jsou klíčové ukazatele výkonnosti (anglicky Key Performance Indicators). Jedná se o specifické, měřitelné marketingové metriky, kterými firmy sledují výkon svých marketingových aktivit a úspěšnost využívaných marketingových kanálů. Je důležité pochopit, které klíčové ukazatele byste měli sledovat a věnovat...

Existuje mnoho definicí co je marketing, prý více než 100. Pro mne je nejvýstižnější ta Kotlerova: "Marketing je věda a umění, jak nacházet, udržovat si a pěstovat výnosné zákazníky.". Byť se jedná o jednu z nejstarších činností člověka, přesto je marketing považován za moderní disciplínu, která společně s obchodem tvoří základ podnikání.