POMÁHÁM FIRMÁM I JEDNOTLIVCŮM DOSAHOVAT LEPŠÍCH VÝSLEDKŮ

 • Podpořím růst prodeje a ziskovost optimalizací marketingového mixu 
 • Posílím povědomí o značce navržením efektivní strategie
 • Podpořím komunikaci a atraktivitu vaší značky a produktů
 • Zefektivním marketingové plánování odpovídající potřebám podnikání a trhu

Pomůžu vám řešit strategické otázky i nalézt praktická řešení vašich operativních marketingových potřeb.

JAK VÁM POMŮŽU

VYTVOŘENÍ  MARKETINGOVÉ STRATEGIE A PLÁNU

Vypracuji plány a strategie, které podporují dosažení cílů, určují hlavní směry A akce a optimalizují výkon vašeho marketingu.


IDENTIFIKACI  ZÁKAZNICKÝCH SEGMENTŮ 

Zanalyzuji trh a vytvořím strategii zaměřenou na  potřeby cílového trhu. 


NAVRŽENÍ EFEKTIVNÍHO MARKETINGOVÉHO MIXU

Optimalizuji marketingový mix, který podpoří maximální účinnost všech marketingových aktivit.


BUDOVÁNÍ ZNAČKY, DEFINOVÁNÍ UNIKÁTNÍ POZICE A HODNOT

Navrhnu silnou identity značky odlišitelnou od konkurence a atraktivní pro zákazníky. 


TVORBA JEDNOTNÉHO KOMUNIKAČNÍHO STYLU 

Definuji jednotný styl komunikace, vizuální identity a klíčového sdělení pro konzistentní prezentaci. 


CO NEJČASTĚJI ŘEŠÍM

ŘÍZENÍ ZNAČKY A JEJÍ POZICIOVÁNÍ

 • Zákazníci nemají k vaší značce nebo značkám vztah?
 • Vaše značka nebo produkty nejsou vymezené vůči konkurenci?
 • Chybí vaší značce jedinečnost 


PRODUKTY,  CENOTVORBA A DISTRIBUCE

 • Proč zákazníci nekupují váš produkt?
 • Jak můžete z prodeje získat víc? 
 • Jak rozvíjet distribuční síť?


KOMUNIKACE, TVORBA A SPRÁVA OBSAHU

 • Máte skvělou značku a produkty, ale nikdo vás nezná?
 • Vytváříte správný obsah a komunikujete relevatními komunikačními kanály?
 • Některé komunikační kanály nefungují - proč?


REŠERŠE, MONITORING, ANALÝZY

 • Chcete zjistit, co si o vás a  konkurenci myslí zákazníci? 
 • Kam se vyvíjí trh a co z toho můžete vytěžit?
 • Vaše stávající data jsou nejednoznačná nebo nedostatečná?


AD HOC PROJEKTY DLE AKTUÁLNÍCH POTŘEB

 • Vaše potřeby jsou specifické?
 • Víte, že potřebujete zlepšit marketing, ale nevíte jak?
 • Máte nedostatek lidí nebo nemáte vlastní marketingové oddělení?
 • Potřebujete nezávislý názor?


Pokud si kladete některou z otázek a potřebujete jejich řešení, ráda vám pomůžu.

PRO KOHO JSOU SLUŽBY URČENY

Pro marketéry, obchodní manažery  i majitele malých a středních firem, korporací, neziskovek i drobných živnostníků a také pro marketingové, reklamní a komunikační agentury. 

Osobní setkání: Praha nebo po dohodě, online: kdekoliv v ČR.

Osobní setkání lze realizovat ve vaší kanceláři, coworkingovém centru, kavárně nebo na jiném, vámi zvoleném místě či online.

CO SPOLUPRACÍ ZÍSKÁTE

KONZULTACE & PORADENSTVÍ

Při konzultaci získáte návrh řešení konkrétního projektu nebo úkolu.

 • Konzultace jsou vhodné pro klienty, kteří hledají rychlé a konkrétní řešení nebo nápady na marketingové projekty. 

Nejčastějšími výstupy jsou návrhy plánů a strategií nebo projektových řešení:

 • marketingový plán
 • strategie značky
 • plán komunikace
 • go to market (GTM) strategie


MARKETINGOVÝ MENTORING

Při mentoringu pomáhám vytvářet vaše vlastní řešení a rozvíjím váš potenciál.

 • Mentoring je vhodný pro klienty, kteří hledají trvalejší a hlubší způsob řešení problému nebo vlastní růst.

Nejčastější výstupy jsou doporučení a zpětná vazba ke konkrétním řešením:

 • rozvoj marketingového plánu
 • vývoj nových marketingových a byznysových strategií 
 • obecný nebo cílený profesní rozvoj mentee
 • "mentální vrba" pro posílení marketingových principů


Více o expertních metodách konzultací a mentoringu naleznete v článku pod odkazem: zde

PROČ SPOLUPRACOVAT SE MNOU

 • Ke každému projektu přistupuji profesionálně a systematicky
 • Mám praktickou zkušenost s budováním globálních i lokálních značek
 • Využívám znalostí moderních marketingových přístupů a  trendů 
 • Pracuji rychle a efektivně, s empatií a porozuměním vašim individuálním potřebám
 • Orientuji se na dosahování konkrétních výsledků a plnění vašich potřeb
 • Jsem flexibilní a schopná rychle reagovat na vaše požadavky podle aktuálních situace


MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nejčtenější články k  marketingovým tématům.

Marketingové cíle si firma stanoví se záměrem zvýšit své prodeje, získat nové zákazníky, zlepšit povědomí o značce a vytvořit trvalé vztahy se stávajícími zákazníky. Cíle marketingu jsou klíčovým faktorem úspěšné marketingové strategie.

Marketingový plán popisuje cíle firmy a marketingovou strategii k jejich dosažení. Pomáhá identifikovat příležitosti, stanovit strategie a efektivně řídit marketingové činnosti. Je to důležitý nástroj manažerského řízení, který přináší řadu výhod:

Marketingová KPI / KPIs / KáPéÍčka jsou klíčové ukazatele výkonnosti (anglicky Key Performance Indicators). Jedná se o specifické, měřitelné marketingové metriky, kterými firmy sledují výkon svých marketingových aktivit a úspěšnost využívaných marketingových kanálů. Je důležité pochopit, které klíčové ukazatele byste měli sledovat a věnovat...

Užitečnou analytickou technikou používanou při vývoji jakékoliv firemní strategie je SWOT analýza, která je využívána pro zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů firmy nebo jejích dílčí oblastí a aktivit. Nejčastěji je SWOT analýza používána jako situační analýza v rámci strategického řízení a rozhodování. Pomáhá firmám identifikovat jejich silné a...

Pokud chcete dosahovat udržitelného podnikání a mít trvalé vztahy se svými zákazníky, kteří potřebují váš produkt nebo službu, potřebujete mít pro svou značku strategii. Strategie značky je komplexní dlouhodobý celofiremní plán, jak dosáhnout konkrétních, předem definovaných cílů v nejrůznějších částech vašeho podnikání (marketing, obchod, HR...

Značka není jenom logo nebo slogan. Je to váš jedinečný vztah se zákazníky, vaše identita v jejich očích. Budování silné značky je klíčové pro úspěch v dnešním konkurenčním prostředí. Ale co vlastně zahrnuje strategie budování značky a jak může ovlivnit vaše podnikání?

Důležitou součástí marketingového plánu je konkurenční analýza. Je to základní taktika pro zjištění, co vaši konkurenti dělají a jakou hrozbu představují pro vaše podnikání. Identifikace konkurentů a vyhodnocování jejich strategií ve vztahu k vašim produktům vám umožní zjistit, co dělá váš produkt unikátní a na jakém trhu se pohybujete....

V ideálním světě by firma prodávala své výrobky a služby všem, ale to je nereálné, protože ne všichni mají stejné potřeby a požadavky. Z tohoto důvodu se firmy snaží identifikovat konkrétní skupinu / skupiny lidí (B2C) nebo firem (B2B), u nichž je předpoklad, že jim své výrobky budou prodávat. Tato skupina lidí nebo firem se nazývá cílový trh.

Další články naleznete v sekci Blog