Nejčastější chyby při tvorbě strategie značky

05.10.2021

Pokud chcete dosahovat udržitelného podnikání a mít trvalé vztahy se svými zákazníky, kteří potřebují váš produkt nebo službu, potřebujete mít pro svou značku strategii. Strategie značky je komplexní dlouhodobý celofiremní plán, jak dosáhnout konkrétních, předem definovaných cílů v nejrůznějších částech vašeho podnikání (marketing, obchod, HR atd.), jak se odlišit od konkurentů a jakou nabízíte přidanou hodnotu.

Při její tvorbě a následných revizích je potřeba se vyhnout několika nejčastějším chybám:

  • Strategie značky je pouze verbální

Chcete-li dosáhnout efektivní spolupráce a mezipersonální komunikace, nestačí si předávat strategii pouze verbálně, protože pak si ji každý bude vykládat po svém. Hezky česky tomu říkáme "jeden o koze a druhý o voze". Bez strategie v psané podobě nemůže tým, oddělení ani firma efektivně pracovat, činit správná rozhodnutí nebo hodnotit svoje úspěchy. Strategie může mít mnoho psaných forem, od krátkých přehledných schémat, např. ve formě brand canvas nebo oblíbeného brand booku, až po mnohastránkové dokumenty.

  • Nezaměňujte ji za obchodní nebo marketingovou strategii

Jedná se o samostatné entity a každá ze strategií slouží k odlišnému účelu. Jejich společným záměrem je efektivní využívání zdrojů. Obchodní strategie je systematický plán k dosažení vašich obchodních cílů a záměrů (pokrývá především organizační, provozní a finanční aspekty). Marketingová strategie slouží k poznání a pochopení potřeb zákazníků či trhu a ovlivňování jejich chování. Strategie značky slouží k budování značky na podporu byznys strategie (obchod a marketing) a dosažení cílů.

  • Nezapomínejte na identitu značky

Vaše podnikání existuje z nějakého důvodu. Tento důvod se prolíná na všech úrovních firemního řízení a vytváří hlavní identitu značky. Identita značky je tvořena účelem: Proč existujeme?, vizí: Jakou budoucnost vytváříme?, misí: Jak tuto budoucnost vytvoříme, hodnotami: Kdo jsme a jak pracujeme? Tyto prvky jsou nedílnou součástí toho, jak podnikáte, jak komunikujete a jak se prezentujete. Proto jsou základem strategie značky. Více v článku "Mise a vize".

  • Nevytvářejte strategii značky do šuplíku

Cílem je vytvořit strategii, kterou bude používat každý. Sdílená strategie lidi skutečně spojuje. Proto ji při tvorbě průběžně konzultujte, získávejte zpětnou vazbu a schvalujte na různých úrovních řízení. Strategie by měla být vytvořena tak, aby jí každý zaměstnanec a spolupracující partner rozuměl. Pozor, nesprávně komunikovaný proces tvorby nebo její finální prezentace může sebelepší strategii zhatit.

  • Myslete na persony

Ať už jsou vaši zákazníci, kteří si vytváří vztah k vaší značce, koncoví, byznysoví nebo třeba interní, nezapomínejte, že klíčovým bodem je vždy skutečný člověk. Mějte stále na paměti, že vaše značka musí naplňovat jejich potřeby. Využívejte všechny možnosti efektivního marketingu v kterémkoliv bodu kontaktu se značkou. Dejte zákazníkům vědět, že vám na nich záleží.

Strategie značky je plán, který vám pomůže dosáhnout vašich cílů. Věnujte jí proto dostatečnou pozornost. K její tvorbě potřebujete specifické seniorní odborné znalosti v oblasti brand managementu. Pokud potřebujete pomoci, kontaktujte mě. Pomohu vám v kterékoliv fázi strategického plánování.