Marketing je věda a umění

04.06.2019

Existuje mnoho definicí co je marketing, prý více než 100. Pro mne je nejvýstižnější ta Kotlerova: "Marketing je věda a umění, jak nacházet, udržovat si a pěstovat výnosné zákazníky.". Byť se jedná o jednu z nejstarších činností člověka, přesto je marketing považován za moderní disciplínu, která společně s obchodem tvoří základ podnikání. 

Marketing je proces, kdy dochází k řízené identifikaci, předvídání a uspokojování potřeb a požadavků zákazníků, kde produkty přecházejí od konceptu k zákazníkovi. Jádrem je pochopení toho, co zákazníci potřebují a jak nabízené produkty těmto potřebám odpovídají. Zahrnuje identifikaci produktu, určení poptávky, rozhodování o jeho ceně a výběr distribučních kanálů. Zahrnuje také rozvoj a realizaci propagace. Tyto aktivity tvoří marketingový mix.

Marketing pokrývá rozsáhlou oblast činností s dopadem na celé podnikání, jako např.:

Dlouhodobý úspěch závisí na tom, jaké jsou potřeby zákazníků a zda firma na tyto potřeby dokáže reagovat tak, aby právě její produkt měl pro zákazníka přidanou hodnotu.

Firmy, neziskové organizace i podniky veřejného sektoru, které považují marketing za hnací motor svého rozvoje a zaměřují se na uspokojování potřeb zákazníka, dosahují lepších výsledků oproti svým konkurentům, kteří marketing vnímají jako jedno z oddělení a jsou zaměřeny spíše na plnění interních úkolů.

Chcete se na cokoliv o marketingu zeptat? Ozvěte se mi.