Konkurenční analýza - mají skoro stejný produkt, ale víc vydělávají

27.10.2020

Důležitou součástí marketingového plánu je konkurenční analýza. Je to základní taktika pro zjištění, co vaši konkurenti dělají a jakou hrozbu představují pro vaše podnikání. Identifikace konkurentů a vyhodnocování jejich strategií ve vztahu k vašim produktům vám umožní zjistit, co dělá váš produkt unikátní a na jakém trhu se pohybujete. Zjednodušeně lze říci, že konkurenční analýza by vám měla odpovědět na základní otázku - "Kdo jsou naši konkurenti, co nabízejí a proč to od nich zákazníci kupují.". 

Analýzu můžete provádět z veřejně dostupných údajů (internetu, prodejních míst, výročních zpráv atd.) anebo nákupem dat od výzkumných agentur nebo dalších institucí. Analýza konkurence je prakticky nekončící proces a je důležitá její pravidelná aktualizace.

Co obsahuje konkurenční analýza:

  • Kdo jsou vaši konkurenti (přímá a nepřímá konkurence z pohledu vašeho produktového portfolia)
  • Jaké produkty prodávají (jaké mají parametry, cílové skupiny, distribuční kanály, cenovou politiku a vše další relevantní k vašemu podnikání)
  • Jaký je podíl každého konkurenta na trhu (zpravidla se určuje výší zisku, ale podíl můžete také určovat počtem prodaných produktů, počtem zákazníků atd.)
  • Jaká je jejich strategie (prodejní, marketingová, nákladová, organizační atd.)
  • Slabé a silné stránky konkurence, jejich hrozby a příležitosti pro vaše podnikání
  • Další specifické ukazatele odvětví, či oboru, ve kterém podnikáte

Začněte rešerší vašich konkurentů, vytvořte si jejich seznam a postupně k nim doplňujte získané informace. Je dobré používat takové formáty, které vám umožní data filtrovat a vytvářet rychle potřebné sestavy pro vaše rozhodování. Nemusí to být hned nějaký sofistikovaný systém. Jako základ může posloužit i obyčejná excelová tabulka.

Sledování vašich konkurentů vám pomůže předvídat vývoj trhu, sledovat nové trendy a přizpůsobovat vaši strategii tak, abyste zůstali konkurenceschopní. 

Potřebujete začít a nevíte jak nebo "jen" chcete pohled z venčí? Ozvěte se mi, ráda vám pomůžu.