POMŮŽU VÁM S MARKETINGEM, ABY VÁŠ BUSINESS SKUTEČNĚ FUNGOVAL

  • Optimalizuji vaše marketingové aktivity pro zvýšení výkonu 
  • Vytvořím plány a strategie zaměřené vaše specifické potřeby a cíle
  • Identifikuji skryté možnosti a pomohu vám vytěžit potenciál
  • Podpořím váš růst a posunu váš byznys na vyšší úroveň

Někdy stačí mít jen nezávislého partnera, který se dívá jinýma očima.

S ČÍM VÁM POMŮŽU

MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ & STRATEGIE

Připravím plány a navrhnu strategie jak nejlépe uspět na trhu, zahrnující komplexní marketingové aspekty a dílčí strategie, jako např. produktové, komunikace, obsahu a další v souladu s principy marketingového mixu.

BRAND MANAGEMENT & POSITIONING

Definuji značku a její pozici na trhu. Navrhnu image strategii, která bude pozitivně vytvářet vztah ke značce. Při realizaci zapojím i další ověřené profesionály - grafiky, textaře, designery aj.


PRODUKTY, CENOTVORBA, DISTRIBUCE

Zanalyzuji co nabízíte, jako výrobky a služby a jak  produkt/y reagují na poptávku zákazníků, co vás odlišuje, proč kupovat od vás a jak z prodeje získat víc.


KOMUNIKACE

Nastavím cíle komunikace, strategii a klíčové ukazatele výkonu s důrazem na odlišitelnost od konkurence. Vytvořím analýzu obsahu, komunikačních kanálů a chování cílových skupin. Připravím komunikační strategii a plán.

Jsem nezávislá marketingová expertka a stratég. 

Zaměřuji se na efektivní řešení orientovaná na výsledek a realizovatelná v praxi.   

Mám více než 20 let praxe v marketingu firemního a agenturního prostředí i vlastního podnikání.

JAKÉ SLUŽBY NABÍZÍM

KONZULTACE A PORADENSTVÍ

  • Navrhuji řešení marketingových potřeb - strategie a dlouhodobé nebo operativní plány a projekty až do jejich schválení na všech úrovních řízení
  • Zaměřuji se převážně na rozvojové projekty formou dílčích plnění nebo dlouhodobou spoluprací
  • Supervizuji implementaci, poskytuji průběžnou evaluaci a doporučení ke korekci


ŠKOLENÍ A WORKSHOPY

  • Poskytuji individuálně přizpůsobená školení a workshopy zaměřené na budování značky, marketingové plánování a efektivní komunikaci
  • Zaměřuji se na praktické dovednosti k okamžitému vylepšení marketingových aktivit v souladu s aktuálními trendy


JAK SPOLUPRÁCE PROBÍHÁ

Probereme, co řešíte a čeho chcete dosáhnout. 

Domluvíme způsob spolupráce a poté připravím nabídku včetně návrhu rozpočtu.

Nevíte, co přesně potřebujete? Kontaktujte mě a společně to projdeme.  

REFERENCE A ZKUŠENOSTI

"Radana Koppová se umí báječně vcítit do produktu, přijmout ho za svůj a pracovat pro něj do "roztrhání těla". Tak jsem to zažila já a předpokládám, že takhle prostě pracuje vždycky."

Jana Vlková

Expertka na jedlé kvítí a býlí

Kytky k jídlu


"Radana je velmi obětavá, vytrvalá a soustavně jde za cílem, než dosáhne kýženého výsledku. Jasná vize je základ, měření a vyhodnocování je samozřejmostí."

Petr Langer

PR a produkt manager

ANNONCE


"I had the pleasure to work with Radana on several marketing-related projects and strategies at European scale. Her broad knowledge and experience was a great asset during the planning and development of all these projects and key to their success.

Miguel Gallego

Head of Marketing & Communication

European Travel Commission


"Oceňuji všechny její komentáře, poznámky, nápady a rady týkající se marketingu. Radanu doporučuji každému, kdo hledá zkušeného praktického marketingového manažera."

Jakub Vopelák

Ředitel pro rozvoj fundraisingu

Armáda spásy


NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Stejně jako každé jablko má svou vlastní jedinečnou chuť a přitažlivost, i vaše značka by měla mít svoji jedinečnou prodejní výhodu (USP), která ji odlišuje od ostatních na trhu. USP je základním prvkem úspěchu vašeho marketingovém plánu a pomáhá vaší značce vyniknout. Podívejme se na to, co USP představuje, proč je důležitá a jak ji vytvořit...

V rostoucím konkurenčním prostředí je pro značky důležité vytvořit silnou identitu, která osloví a zaujme zákazníky. Jedním z nástrojů, který může pomoci marketérům pochopit a definovat identitu značky, jsou archetypy značek. Tyto archetypy poskytují rámec pro porozumění identitě značky a jsou důležitým nástrojem pro každého marketéra.

Marketing hraje důležitou roli na cestě k úspěchu každého podniku, bez ohledu na jeho velikost. I malé a rodinné podniky čelí konkurenci a potřebují efektivní marketingové strategie k tomu, aby oslovily své zákazníky a vybudovaly si silnou značku. Marketing není jen pro velké společnosti s rozsáhlým rozpočtem. Zde je pár důvodů, proč je marketing...

Další články naleznete v sekci Blog.