JINÝ ÚHEL POHLEDU NA VÁŠ BUSINESS

Někdy stačí mít jen nezávislého partnera, který se dívá jinýma očima.

Pomůžu vám s marketingem, aby váš business skutečně fungoval

  • podpořit růst
  • zvýšit výkon
  • vytěžit potenciál
  • dosáhnout konkurenceschopnost

MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ & STRATEGIE

Připravím plány a navrhnu strategie jak nejlépe uspět na trhu, a to jak marketingové, tak i dílčí, např. produktové, komunikace, obsahu  a další dle marketingového mixu.

BRAND MANAGEMENT & POSITIONING

Navrhnu image strategii, která bude pozitivně vytvářet vztah ke značce. V případě realizace zapojím i další ověřené profesionály - grafiky, textaře, designery, produkční aj.

PRODUKTY, CENOTVORBA, DISTRIBUCE

Zanalyzuji co nabízíte, jaké výrobky a služby a jak  produkt/y reagují na poptávku zákazníků, co vás odlišuje, proč kupovat od vás a jak z prodeje získat víc.

KOMUNIKACE

Nastavím cíle komunikace, strategii a klíčové ukazatele výkonu. Vytvořím analýzu obsahu, komunikačních kanálů a chování cílových skupin. Výstupem bude komunikační strategie a plán.

JAK SPOLUPRÁCE PROBÍHÁ

Probereme, co řešíte a čeho chcete dosáhnout. 

Domluvíme způsob spolupráce a poté připravím nabídku včetně návrhu rozpočtu.

Snažím se najít jiný pohled, využít svých zkušeností a dosáhnout vašich potřeb a cílů tak, aby byly efektivní.

REFERENCE K MOJÍ PRÁCI

"Radana Koppová se umí báječně vcítit do produktu, přijmout ho za svůj a pracovat pro něj do "roztrhání těla". Tak jsem to zažila já a předpokládám, že takhle prostě pracuje vždycky."

Jana Vlková

Expertka na jedlé kvítí a býlí

Kytky k jídlu

"Radana je velmi obětavá, vytrvalá a soustavně jde za cílem, než dosáhne kýženého výsledku. Jasná vize je základ, měření a vyhodnocování je samozřejmostí."

Petr Langer

PR a produkt manager

ANNONCE

"I had the pleasure to work with Radana on several marketing-related projects and strategies at European scale. Her broad knowledge and experience was a great asset during the planning and development of all these projects and key to their success.

Miguel Gallego

Head of Marketing & Communication

European Travel Commission

"Oceňuji všechny její komentáře, poznámky, nápady a rady týkající se marketingu. Radanu doporučuji každému, kdo hledá zkušeného praktického marketingového manažera."

Jakub Vopelák

Ředitel pro rozvoj fundraisingu

Armáda spásy

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Marketingové cíle si firma stanoví se záměrem zvýšit své prodeje, získat nové zákazníky, zlepšit povědomí o značce a vytvořit trvalé vztahy se stávajícími zákazníky. Marketingové cíle jsou klíčovým faktorem úspěšné marketingové strategie.

V marketingu se můžete setkat s mnoha výzvami, které vyžadují specializované znalosti a dovednosti. Pokud se chcete rychle a efektivně vyrovnat s těmito výzvami, a získat potřebnou pomoc a podporu, můžete zvážit dvě možnosti: konzultaci a mentoring. Obě metody mohou pomoci dosáhnout úspěchu. Jaký přístup je ale nejlepší pro vaši situaci? V článku...

Nejnovější trendy v marketingu pro rok 2023 se zaměřují na kompletní digitální přístup, využití umělé inteligence a strojového učení, rozvoj mobilních technologií, integraci sociálních médií, tvorbu a šíření obsahu nebo zapojení rozšířené a virtuální reality. Klíčové poznatky v jednotlivých oblastech naleznete v článku:

Další články naleznete v sekci Blog.