JINÝ ÚHEL POHLEDU NA VÁŠ BUSINESS

Od plánů a strategií až po dílčí projekty.

Někdy stačí mít jen nezávislého partnera, který se dívá jinýma očima.


JAKÉ SLUŽBY NABÍZÍM

PORADENSTVÍ A PROJEKTY

Konzultuji a mentoruji marketingové a byznys potřeby

 • Nastavím dlouhodobé i krátkodobé cíle a strategie a pomůžu při implementaci

Vyřeším vaše úkoly či projekty

 • Zvýším produktivitu a efektivitu hledáním nových možností
 • Rozvíjím potenciál vašich nápadů

EXTERNÍ MARKETÉR

Dočasně nebo dlouhodobě převezmu roli interního marketéra

 • Využiji svých zkušeností, které potřebujete k úspěšnému zvládnutí úkolu

Zvýším váš výkon a flexibilitu

 • Outsourcujte specifické znalosti, které vašemu týmu chybí nebo je kapacitně nezvládáte řešit

VZDĚLÁVÁNÍ A WORSHOPY

Nastavím a zrealizuji workshopy a semináře

 • Pracuji s malou skupinou lidí v homogenních týmech i napříč organizační strukturou

Nastavím systém vzdělávání i osobního rozvoje

 • Zvýším marketingovou odbornost jednotlivců i týmů

JAK SPOLUPRÁCE PROBÍHÁ

Probereme co řešíte a čeho chcete dosáhnout. Domluvíme způsob spolupráce a poté připravím nabídku včetně návrhu rozpočtu.

Snažím se najít jiný pohled, využít svých zkušeností a dosáhnout vašich potřeb a cílů.

 • Konzultuji stávající strategie, plány, projektové návrhy atd. a poskytuji k nim zpětnou vazbu a doporučení
 • Vytvářím návrhy strategických, rozvojových a operativních plánů a projektových řešení
 • Realizuji a finalizuji projekty až do fáze jejich schválení na všech úrovních řízení
 • Supervizuji implementaci, poskytuji služby průběžné evaluace a doporučení ke korekci
 • Mentoruji jednotlivce i týmy při vývoji, tvorbě a realizaci jejich projektů

REFERENCE

"Radana je velmi obětavá, vytrvalá a soustavně jde za cílem, než dosáhne kýženého výsledku. Jasná vize je základ, měření a vyhodnocování je samozřejmostí."

Petr Langer

PR a produkt manager

ANNONCE

"Oceňuji všechny její komentáře, poznámky, nápady a rady týkající se marketingu. Radanu doporučuji každému, kdo hledá zkušeného praktického marketingového manažera."

Jakub Vopelák

Ředitel pro rozvoj fundraisingu

Armáda spásy

"Měl jsem tu čest pracovat s Radanou na několika marketingových projektech a strategiích v evropském měřítku. Její široké znalosti a zkušenosti byly velkým přínosem při plánování a rozvoji všech těchto projektů a klíčem k jejich úspěchu.“

Miguel Gallego

Head of Marketing & Communication

European Travel Commission

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

V předešlých dvou letech došlo díky pandemii covid-19 k mnoha změnám, a to především v oblasti zdrojů. Situaci navíc ztížila i ruská agrese vůči Ukrajině, která způsobila chaos a přinesla nejistotu na celosvětových trzích. Největší výzvou v této době je udržet rozum v hrsti, být připraven na nenadále změny, umět se v nich zorientovat a přizpůsobit...

Pokud chcete dosahovat udržitelného podnikání a mít trvalé vztahy se svými zákazníky, kteří potřebují váš produkt nebo službu, potřebujete mít pro svou značku strategii. Strategie značky je komplexní dlouhodobý celofiremní plán, jak dosáhnout konkrétních, předem definovaných cílů v nejrůznějších částech vašeho podnikání (marketing, obchod, HR...

Takový sociálně-ekonomický kolaps spojený s nemocí COVID-19 nikdo neočekával. Trh se od pandemie zásadně změnil a dále se bude měnit. Doba nás naučila dívat se na věci jinak, nově. V byznysu se soustředit na to podstatné, abychom především udrželi, a někteří i posílili, svoje podnikání. A proto v dnešní době platí snad ještě více, než v...

B2B (business to business) marketing se zaměřuje na potřeby, zájmy a výzvy jednotlivců, kteří nakupují jménem organizace, čímž se z organizace stává zákazník. Marketing by měl sdělit, jak může firma pomoci tyto řešit potřeby.

Značka, anglicky Brand, je váš jedinečný vztah se spotřebiteli, je v jejich myslích, je tím, co si oni sami vybaví v souvislosti s vaším byznysem, ať už nabízíte cokoliv. Je to jakási unikátní, jasně identifikovatelná "stopa", kterou lze snadno přiřadit k určité firmě nebo produktu. Pro podnikání je zásadní, protože má celkový dopad na jeho...

Důležitou součástí marketingového plánu je konkurenční analýza. Je to základní taktika pro zjištění, co vaši konkurenti dělají a jakou hrozbu představují pro vaše podnikání. Identifikace konkurentů a vyhodnocování jejich strategií ve vztahu k vašim produktům vám umožní zjistit, co dělá váš produkt unikátní a na jakém trhu se pohybujete....

Další články naleznete v sekci Marketing a Management.