JINÝ ÚHEL POHLEDU NA VÁŠ BUSINESS

Někdy stačí mít jen nezávislého partnera, který se dívá jinýma očima. 

"Pomohu vám od strategií až po dílčí projekty, které naplní vaše marketingové cíle a podpoří efektivnost vašeho businessu." 

JAKOU SPOLUPRÁCI NABÍZÍM

PORADENSTVÍ

Konzultuji a mentoruji vaše marketingové a byznys potřeby

 • Vhodné při nastavování a tvorbě dlouhodobých a krátkodobých cílů a strategií
 • Delegujte úkoly, na které nemáte dostatek času nebo specifické znalosti

PROJEKTY

Vyřeším vaše operativní i strategické úkoly či projekty

 • Vhodné pro zvýšení produktivity a hledání nových možností
 • Pomohu rychleji a efektivněji dosáhnout požadovaných cílů

VZDĚLÁVÁNÍ

Nastavím a zrealizuji workshopy a semináře 

 • Vhodné pro zvýšení odborností na všech úrovních řízení a napříč organizační strukturou
 • Nastavím systém vzdělávání i osobního rozvoje

JAK PRACUJI

Probereme co řešíte a čeho chcete dosáhnout. Domluvíme způsob spolupráce a poté připravím nabídku včetně návrhu rozpočtu.

Snažím se najít jiný pohled, využít svých zkušeností a dosáhnout vašich potřeb a cílů.

 • Konzultuji stávající strategie, plány, projektové návrhy atd. a poskytuji k nim zpětnou vazbu a doporučení
 • Vytvářím návrhy strategických, rozvojových a operativních plánů a projektových řešení
 • Realizuji a finalizuji projekty až do fáze jejich schválení na všech úrovních řízení
 • Supervizuji implementaci, poskytuji služby průběžné evaluace a doporučení ke korekci
 • Mentoruji jednotlivce i týmy při vývoji, tvorbě a realizaci jejich projektů

REFERENCE

"Radana je velmi obětavá, vytrvalá a soustavně jde za cílem, než dosáhne kýženého výsledku. Jasná vize je základ, měření a vyhodnocování je samozřejmostí."

Petr Langer

PR a produkt manager

ANNONCE

"Oceňuji všechny její komentáře, poznámky, nápady a rady týkající se marketingu. Radanu doporučuji každému, kdo hledá zkušeného praktického marketingového manažera."

Jakub Vopelák

Ředitel pro rozvoj fundraisingu

Armáda spásy

"Měl jsem tu čest pracovat s Radanou na několika marketingových projektech a strategiích v evropském měřítku. Její široké znalosti a zkušenosti byly velkým přínosem při plánování a rozvoji všech těchto projektů a klíčem k jejich úspěchu.“

Miguel Gallego

Head of Marketing & Communication

European Travel Commission

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Pokud chcete dosahovat udržitelného podnikání a mít trvalé vztahy se svými zákazníky, kteří potřebují váš produkt nebo službu, potřebujete mít pro svou značku strategii. Strategie značky je komplexní dlouhodobý celofiremní plán, jak dosáhnout konkrétních, předem definovaných cílů v nejrůznějších částech vašeho podnikání (marketing, obchod, HR...

B2B (business to business) marketing se zaměřuje na potřeby, zájmy a výzvy jednotlivců, kteří nakupují jménem organizace, čímž se z organizace stává zákazník. Marketing by měl sdělit, jak může firma pomoci tyto řešit potřeby.

Značka, anglicky Brand, je váš jedinečný vztah se spotřebiteli, je v jejich myslích, je tím, co si oni sami vybaví v souvislosti s vaším byznysem, ať už nabízíte cokoliv. Je to jakási unikátní, jasně identifikovatelná "stopa", kterou lze snadno přiřadit k určité firmě nebo produktu. Pro podnikání je zásadní, protože má celkový dopad na jeho...

Pandemie nás naučila více či méně využívat všechny vymoženosti virtuálních technologií, které se povětšinou ukazují jako efektivní a dlouhodobě udržitelné. Navíc můžeme sledovat i jejich pozitivní sekundární dopady na snižování firemních nákladů.

Další články naleznete v sekci Marketing a Management.