JINÝ ÚHEL POHLEDU NA VÁŠ BUSINESS

Pomůžu vám s marketingem, zvýšit výkon, podpořit růst a konkurenceschopnost tak, aby váš business skutečně fungoval. 

Někdy stačí mít jen nezávislého partnera, který se dívá jinýma očima.

MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ & STRATEGIE

Připravím plány a navrhnu strategie jak nejlépe uspět na trhu, a to jak marketingové, tak i dílčí, např. produktové, komunikace, obsahu  a další dle marketingového mixu.

BRAND MANAGEMENT & POSITIONING

Navrhnu image strategii, která bude pozitivně vytvářet vztah ke značce. V případě realizace zapojím i další ověřené profesionály - grafiky, textaře, designery, produkční aj.

PRODUKTY, CENOTVORBA, DISTRIBUCE

Zanalyzuji co nabízíte, jaké výrobky a služby a jak  produkt/y reagují na poptávku zákazníků, co vás odlišuje, proč kupovat od vás a jak z prodeje získat víc.

KOMUNIKACE

Nastavím cíle komunikace, strategii a klíčové ukazatele výkonu. Vytvořím analýzu obsahu, komunikačních kanálů a chování cílových skupin. Výstupem bude komunikační strategie a plán.

Mám více než 20 let praxe v marketingu firemního prostředí i vlastního podnikání s prokazatelnými výsledky.

JAK SPOLUPRÁCE PROBÍHÁ

Probereme, co řešíte a čeho chcete dosáhnout. Domluvíme způsob spolupráce a poté připravím nabídku včetně návrhu rozpočtu.

Snažím se najít jiný pohled, využít svých zkušeností a dosáhnout vašich potřeb a cílů tak, aby byly efektivní.

REFERENCE

"Radana je velmi obětavá, vytrvalá a soustavně jde za cílem, než dosáhne kýženého výsledku. Jasná vize je základ, měření a vyhodnocování je samozřejmostí."

Petr Langer

PR a produkt manager

ANNONCE

"Oceňuji všechny její komentáře, poznámky, nápady a rady týkající se marketingu. Radanu doporučuji každému, kdo hledá zkušeného praktického marketingového manažera."

Jakub Vopelák

Ředitel pro rozvoj fundraisingu

Armáda spásy

"Měl jsem tu čest pracovat s Radanou na několika marketingových projektech a strategiích v evropském měřítku. Její široké znalosti a zkušenosti byly velkým přínosem při plánování a rozvoji všech těchto projektů a klíčem k jejich úspěchu.“

Miguel Gallego

Head of Marketing & Communication

European Travel Commission

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Nejnovější trendy v marketingu pro rok 2023 se zaměřují na kompletní digitální přístup, využití umělé inteligence a strojového učení, rozvoj mobilních technologií, integraci sociálních médií, tvorbu a šíření obsahu nebo zapojení rozšířené a virtuální reality. Klíčové poznatky v jednotlivých oblastech naleznete v článku:

Marketingový plán popisuje cíle firmy a marketingovou strategii k jejich dosažení. Pomáhá identifikovat příležitosti, stanovit strategie a efektivně řídit marketingové činnosti. Je to důležitý nástroj manažerského řízení, který přináší řadu výhod:

Marketingová KPI / KPIs / KáPéÍčka jsou klíčové ukazatele výkonnosti (anglicky Key Performance Indicators). Jedná se o specifické, měřitelné marketingové metriky, kterými firmy sledují výkon svých marketingových aktivit a úspěšnost využívaných marketingových kanálů. Je důležité pochopit, které klíčové ukazatele byste měli sledovat a věnovat...

Užitečnou analytickou technikou používanou při vývoji jakékoliv firemní strategie je SWOT analýza, která je využívána pro zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů firmy nebo jejích dílčí oblastí a aktivit. Nejčastěji je SWOT analýza používána jako situační analýza v rámci strategického řízení a rozhodování. Pomáhá firmám identifikovat jejich silné a...

Další články naleznete v sekci Blog.