Archetypy značek - klíč k porozumění identitě značky

26.03.2024

V rostoucím konkurenčním prostředí je pro značky důležité vytvořit silnou identitu, která osloví a zaujme zákazníky. Jedním z nástrojů, který může pomoci marketérům pochopit a definovat identitu značky, jsou archetypy značek. Tyto archetypy poskytují rámec pro porozumění identitě značky a jsou důležitým nástrojem pro každého marketéra.

Každý archetyp má své charakteristické vlastnosti, síly a slabiny, a vhodným použitím může značka vytvořit přitažlivou a autentickou komunikaci. Při tvorbě značkové strategie je proto důležité pečlivě vybrat ten, který nejlépe odpovídá hodnotám a cílům značky.

Co jsou archetypy značek?

Archetypy značek jsou univerzální vzory chování a motivací, které jsou zakotveny v lidské psychologii po celé staletí. Tyto vzory, původně představené psychologem Carlem Jungem, popisují různé osobnosti značek a způsoby, jakým komunikují se svými zákazníky. Pro marketéry jsou archetypy užitečným nástrojem k porozumění tomu, jak může jejich značka oslovit svou cílovou skupinu a vytvořit emocionální pouto.

Historie archetypů značek

Koncept archetypů značek byl poprvé představen Carlem Jungem, ale byl dále rozvinut a aplikován v oblasti marketingu zejména díky práci Margaret Mark a Carol S. Pearson. Každý archetyp má své charakteristické vlastnosti, síly a slabiny a představuje určitý styl komunikace. Použití těchto archetypů může pomoci marketérům vytvořit příběh značky a komunikaci, které oslovují emocionální stránku spotřebitelů a zapadají do jejich hodnot a aspirací.

Typy archetypů značek

 1. NAIVKA / Innocent
 2. PRŮZKUMNÍK / Explorer
 3. MUDRC / Sage
 4. KOUZELNÍK / Magician
 5. REBEL / Outlaw
 6. HRDINA / Hero
 7. MILOVNÍK / Lover
 8. JEDEN Z NÁS / Everyman
 9. ŠPRÝMAŘ / Jester
 10. VŮDCE / Ruler
 11. TVŮRCE / Creator
 12. OCHRÁNCE / Caregiver


Podstata jednotlivých archetypů

Zjistěte, který archetyp nejlépe odpovídá vaší značce a jakým způsobem může oslovit vaše zákazníky:


NAIVKA / Innocent

 • Charakteristika: Čistý, optimistický, hledá jednoduchost a štěstí
 • Síly: Vyvolává důvěru, vyvolává naději, ztělesňuje čistotu
 • Slabiny: Vnímán jako naivní, nerealistický nebo příliš idealistický
 • Příklady: Coca-Cola, McDonald's, Disney
 • Komunikace: Optimistická, upřímná, jednoduchá

PRŮZKUMNÍK / Explorer

 • Charakteristika: Dobrodružný, zvědavý, hledá nové zkušenosti a výzvy
 • Síly: Pohání objevy, podporuje nezávislost, podporuje průzku
 • Slabiny: Vnímán jako neklidný, nedůvěryhodný nebo příliš riskantní
 • Příklady: Jeep, REI, Red Bull
 • Komunikace: Dobrodružná, zvědavá, nekonvenční

MUDRC / Sage

 • Charakteristika: Moudrý, vzdělaný, hledá pravdu a porozumění
 • Síly: Autorita, odbornost, důvěryhodnost
 • Slabiny: Považován za vzdáleného, nedostupného nebo příliš intelektuálního
 • Příklady: Harvard University, BBC, National Geographic
 • Komunikace: Seriózní, vzdělaná, odborná

KOUZELNÍK / Magician

 • Charakteristika: Vizionářský, transformační, proměňuje sny v realitu
 • Síly: Vyvolává úžas, podněcuje kreativitu, přináší změnu
 • Slabiny: Vnímán jako manipulativní, klamný nebo odtržený od reality
 • Příklady: Disney, Apple, TED
 • Komunikace: Inovativní, magická, inspirativní

REBEL / Outlaw

 • Charakteristika: Rebelující, provokativní, výzvy stávajícímu stavu
 • Síly: Vyniká, vyvolává kontroverzi, iniciuje změnu
 • Slabiny: Riziko odcizení mainstreamového publika, vnímán jako rušivý nebo nestabilní
 • Příklady: Harley-Davidson, Virgin, Diesel
 • Komunikace: Provokativní, odvážná, revoluční

HRDINA / Hero

 • Charakteristika: Statečný, odvážný, snaží se překonat překážky a dosáhnout velikosti
 • Síly: Inspiruje k akci, motivuje ostatní, ztělesňuje odhodlání
 • Slabiny: Může být vnímán jako arogantní, příliš agresivní nebo nereálný
 • Příklady: Nike, FedEx, Duracell
 • Komunikace: Inspirativní, odhodlaná, povzbuzující

MILOVNÍK / Lover

 • Charakteristika: Vášnivý, smyslný, podporuje intimitu a spojení
 • Síly: Buduje emocionální pouta, podporuje loajalitu, vytváří touhu
 • Slabiny: Může působit povrchně, příliš idealisticky nebo neupřímně
 • Příklady: Victoria's Secret, Godiva, Haagen-Dazs
 • Komunikace: Vášnivá, emocionální, intimní

JEDEN Z NÁS / Everyman

 • Charakteristika: Snadno srozumitelný, přizpůsobivý, zastupuje průměrnou osobu
 • Síly: Buduje vztahy, podporuje inkluzi, rezonuje s širokou veřejností
 • Slabiny: Může být vnímán jako mdlý, neinspirativní nebo postrádající výraznost
 • Příklady: IKEA, Visa, Levi's
 • Komunikace: Přístupná, přívětivá, obyčejná

ŠPRÝMAŘ / Jester

 • Charakteristika: Hravý, humorný, snaží se bavit a přinášet radost
 • Síly: Vyvolává smích, láme napětí, podporuje spontaneitu
 • Slabiny: Může být vnímán jako frivolní, nezralý nebo nedostatečně vážný
 • Příklady: Old Spice, M&M's, Ben & Jerry's
 • Komunikace: Lehká, zábavná, hravá

VŮDCE / Ruler 

 • Charakteristika: Sebevědomý, autoritativní, inspiruje následování a úspěch
 • Síly: Nastavuje trendy, pohání inovace, vzbuzuje respekt
 • Slabiny: Vnímán jako domýšlivý, neústupný nebo odtržený od reality
 • Příklady: Rolex, Mercedes-Benz, Microsoft
 • Komunikace: Respektující, vlivná, autoritativní


TVŮRCE / Creator

 • Charakteristika: Inovativní, imaginativní, přináší nápady do existence
 • Síly: Pohání inovace, inspiruje kreativitu, posouvá hranice
 • Slabiny: Náchylný k perfekcionismu, může mít problémy s praktičností nebo realizací
 • Příklady: LEGO, Adobe, YouTube
 • Komunikace: Kreativní, inovativní, vizionářská

OCHRÁNCE / Caregiver

 • Charakteristika: Pečující, soucitný, poskytuje podporu a ochranu
 • Síly: Buduje důvěru, podporuje komunitu, projevuje empatii
 • Slabiny: Může být vnímán jako nadměrně ochranářský, dusící nebo zaujatý
 • Příklady: Johnson & Johnson, UNICEF, Toms Shoes
 • Komunikace: Podpůrná, soucitná, ochranářská

Chcete vědět, který archetyp reprezentuje vaši značku? Vyzkoušejte interaktivní kvíz nebo využijte moje služeb a já vám pomůžu analyzovat a identifikovat vhodný archetyp vaší značky.