Sledujte KPI, které skutečně potřebujete

09.07.2019

Marketingová KPI / KPIs / KáPéÍčka jsou klíčové ukazatele výkonnosti (anglicky Key Performance Indicators). Jedná se o specifické, měřitelné marketingové metriky, kterými firmy sledují výkon svých marketingových aktivit a úspěšnost využívaných marketingových kanálů. Je důležité pochopit, které klíčové ukazatele byste měli sledovat a věnovat pozornost těm, které vám mohou přinést co nejvíce informací o výsledcích vašeho úsilí a jak tato čísla můžete použít k podpoře vašich cílů.

Klíčové ukazatele výkonnosti mohou zahrnovat celou řadu aspektů - existují KPI obsahu, KPI příchozího marketingu, KPI pro organické vyhledávání, KPI spokojenosti zákazníků, KPI značky atd. Marketingová KPI jsou nastavována hierarchicky od nejobecnějších po nejspecifičtější především podle úrovně řízení až po detailní sledování výkonu kampaní a dílčích marketingových aktivit.

Mezi nejčastější klíčová KPI patří:

  • Tržby
  • Náklady na zákazníka
  • ROI = návratnost investic

Existuje však i celá řada specifických marketingových KPI, jako např.:

  • Znalost značky
  • Míra konverze
  • Traffic (provoz na digitálních kanálech)
  • Leady (kontakty na potenciální zákazníky)
  • Náklady na akvizici x retenci
  • Zásah a zapojení sociálních médií a další

Sledováním a vyhodnocováním správných marketingových KPI budete schopni provádět úpravy vašich strategií a rozpočtů a efektivně řídit marketingové aktivity.