Segmentace cílových skupin - který kousek si ukrojit

21.01.2020

V ideálním světě by firma prodávala své výrobky a služby všem, ale to je nereálné, protože ne všichni mají stejné potřeby a požadavky. Z tohoto důvodu se firmy snaží identifikovat konkrétní skupinu / skupiny lidí (B2C) nebo firem (B2B), u nichž je předpoklad, že jim své výrobky budou prodávat. Tato skupina lidí nebo firem se nazývá cílový trh.

Při segmentaci se cílový trh dělí podle určitého hlediska do homogenních skupin zákazníků, tzn. segmentů cílových skupin, které jsou charakteristické svými vlastnostmi, potřebami a nákupním chováním.

Spotřebitele můžeme popsat z několika hledisek

 • Geografického - místo, velikost obce atd.
 • Demografického - např. věk, pohlaví, složení rodiny, příjmů, vzdělání atd.
 • Životního stylu - konzervativní/inovativní, životní zvyky, kde zjišťují informace, sociální status atd.
 • Nákupní chování - frekvence a rozsah nákupů, loajalita k dodavateli, postoj k riziku atd.

V případě B2B můžeme definovat cílovou skupinu z hlediska

 • Geografického - geografická poloha, teritoriální pokrytí atd.
 • Demograficko-provozního - odvětví, typ firmy, velikost firmy, používané technologie atd.
 • Nákupního chování - centralizovaný vs. decentralizovaný nákup, dlouhodobé vztahy nebo ad hoc spolupráce, cena x kvalita x služby, nákupní postupy (subdodávky vs. celky) atd.
 • Osobnostního - název pozice, důležitost v rozhodovací hierarchii, osobnost "nákupčího"

Firma by si měla zvolit pouze ty segmenty trhu, které je dlouhodobě schopna v souladu se svou strategií efektivně obsluhovat a dosahovat při tom dostatečného zisku.

Co vám segmentace přinese?

 1. Přispívá k pochopení chování a potřeb cílových skupin a tím zefektivňuje marketing včetně jeho rozpočtu
 2. Umožňuje tvorbu nových produktů nebo inovaci stávajících na základě přesných požadavků a potřeb segmentu cílového trhu
 3. Přispívá k dosahování lepšího výsledku hospodaření společnosti

Jsou vaše cílové skupiny skutečně profitabilní? Pomohu vám se zhodnocením a nastavením efektivních segmentů. Ozvěte se mi. Těším se na spolupráci.