Jak na efektivní business plán - rychlý průvodce

12.09.2023

Každý podnik potřebuje plán. I když je každé podnikání jedinečné, existuje základní struktura, kterou by měl každý business plán obsahovat. Provedu vás psaním efektivního podnikatelského plánu spolu s příklady, které vám můžou pomoci i jako rychlý check-list . Pokud se chystáte psát plán sami, tyto body vám pomohou podnikatelský plán nastavit správně. V článku jsou uváděny vzorové příklady pro horský penzion.

1. SHRNUTÍ

První sekce obsahuje jasné, stručné a výstižné shrnutí klíčových bodů plánu - podnikatelský záměr, přínosy pro podnikání a cílový stav.

Začněte jasným a stručným shrnutím klíčových bodů vašeho podniku. Například:

 • Podnikatelský záměr: Otevřít horský penzion s důrazem na wellness a outdoor aktivity.

 • Přínosy pro podnikání: Nabídnout relaxaci a dobrodružství v jedinečném horském prostředí.

 • Cílový stav: Stát se nejžádanějším horským penzionem pro aktivní dovolenou.

2. VÝCHODISKA

V této části se zaměřte na to, proč vlastně podnikáte, jaká je vaše mise, vize, hodnoty a čeho chcete dosáhnout.

Popište, proč se rozhodujete pro horský penzion. Například: 

 • Mise: Poskytovat hostům nezapomenutelný zážitek v nádherném horském prostředí.
 • Vize: Stát se předním horským penzionem, který podporuje udržitelný cestovní ruch.
 • Hodnoty: Příroda, pohostinnost, udržitelnost.

3. PŘÍLEŽITOSTI

Tato sekce obsahuje informace o tom, co nabízíte (vaše výrobky a služby), komu jsou určeny a na jakém trhu působíte. Zde se také zaměřte na to, kdo je vaše konkurence, co dělá a jak se od ní odlišujete. 

Zaměřte se na to, co váš horský penzion nabízí, komu je určen, na jaký trh cílíte a co  vás odlišuje od konkurence. Příklady:

 • Nabídka: Ubytování v horském penzionu s různými typy pokojů a apartmánů. Wellness centrum s venkovními vířivkami, saunou a masážemi. Nabídka horských aktivit, včetně horských túr a horského cyklistiky. Restaurace s tradiční horskou kuchyní a místními produkty.

 • Cílový trh: Primárně: Aktivní dovolenkáři, milovníci přírody a dobrodružství. Páry na romantické víkendy. Sekundárně: Rodiny s dětmi hledající dovolenou v přírodě. Skupiny přátel hledající společný únik do hor.

 • Diferenciace: Relaxace a dobrodružství uprostřed horské scenérie. Wellness služby umožňující hostům odpočinout si a načerpat novou energii. Vlastní horské aktivity umožňující objevovat krásy hor. Restaurace s autentickou horskou kuchyní, podporující lokální farmáře.

4. REALIZACE

V této části plánu definujte své cíle, jak a kdy jich chcete dosáhnout. Dále popište svůj marketing včetně toho, co budete nabízet, komu, jak a za kolik. Uveďte také strategii pro prodej a distribuci. 

Příklady realizace pro horský penzion:

 • Cíle: 1) V prvním roce provozu dosáhnout obsazenosti penzionu nejméně 60 % a do dvou let dosáhnout 80 % obsazenosti během hlavní letní sezóny a 70 % v průběhu vedlejší sezony. 2) Růst tržeb o 15% ročně díky nabídce nových wellness služeb. 3) Do tří let získat certifikaci pro udržitelný turismus od příslušné certifikační autority.  

 • Marketing: Online marketing: blog, sociální média (Facebook, Instagram, Pinterest), video obsah (YouTube), e-knihy. Placená online reklama (Google AdSense). Email marketing. Věrnostní program.

 • Obchod: Online rezervace prostřednictvím webových stránek. Prodej prostřednictvím sociálních médií. Spolupráce s místními horskými průvodci pro nabídku exkluzivních výletů.

5. ZDROJE

Identifikujte své aktuální zdroje a ty, které budete potřebovat k dosažení cílů. Může se jednat o lidské zdroje, technologie, dodavatele atd.

Popište zdroje k dosažení cílů pro váš horský penzion. Příklady:

 • Aktuální zdroje: Kapitál na nákup nemovitosti v horách, vlastní dovednosti v hostinském a wellness provozu.

 • Potřebné zdroje:  Investice do vybavení wellness centra, školení personálu pro horské aktivity.

 • Zdroje budoucích příjmů: 1) Ubytování: online rezervace, prodej v místě, partnerský prodej. 2) Wellness služby: venkovní vířivky, sauny, masáže. 3) Horské aktivity: turistika, horské cyklistiky, horské túry. 4) Restaurace: Tradiční horská kuchyně s místními produkty. 

6. FINANČNÍ PLÁN

Uveďte předpokládané příjmy a výdaje na nejbližších 3-5 let i v dlouhodobém horizontu. 

Tato část vám pomůže lépe porozumět finančním aspektům vašeho horského penzionu a plánovat budoucí financování . Zahrnuje např. následující aspekty:

Vstupní náklady: zde uveďte všechny náklady spojené s vytvořením a zahájením provozu vašeho horského penzionu, např.:

 • Registrace a povolení
 • Vybavení a zařízení
 • Marketingové náklady
 • Prvotní zásoby
 • Personál a další

Průběžné náklady: tato sekce obsahuje opakující se náklady potřebné k udržení provozu penzionu. Patří sem např.:

 • Mzdy, odvody a další beneftiy
 • Náklady na energie a odpad
 • Marketing a reklama
 • Provozní náklady
 • Zásoby a další

Nezapomeňte také vytvořit rezervy na neočekávané výdaje a proměnlivé faktory, jako je sezónnost. 

Příjmy: zde uveďte, jak plánujete generovat příjmy z penzionu. To zahrnuje např.:

 • Ubytování
 • Wellness služby
 • Horské aktivity:
 • Restaurace

Prodejní prognózy: vytvořte podrobné prognózy vašich nákladů a příjmů z ubytování, wellness, aktivit a restaurace pro prvních 3-5 let provozu. Tímto způsobem můžete  plánovat své financování a strategii růstu. 

Vytvoření realistických finančních prognóz je klíčové pro správné řízení a financování vašeho podniku. Tyto prognózy mohou být základem pro získání financování od investorů.

7. SPECIFIKACE A DODATKY

Podle potřeby můžete přidat podrobné analýzy, seznamy terminologie a další relevantní informace.

Například: 

 • Analýza konkurence: Detailní rozbor konkurenčního prostředí v horské oblasti a strategie, jak se s ní vypořádat.
 • Plán wellness služeb: Popis jednotlivých wellness procedur, jejich náklady a očekávané tržby.

 • Marketingový plán: Detailní plán marketingových kampaní, včetně rozpočtu a plánovaných akcí.

S tímto průvodcem máte skvělý základ pro psaní efektivního podnikatelského plánu. Nezapomeňte, že každý plán by měl být pružný a přizpůsobitelný novým informacím a podmínkám. 

Chcete váš plán konzultovat, provést procesem plánování nebo si nechat podnikatelský plán sestavit? Neváhejte mě kontaktovat, ráda vám pomůžu.


Původní článek z 24.5.2019 byl aktualizován k 12.9.2023.