Mise a vize jako základ podnikání

10.09.2019

U zrodu většiny velkých a úspěšných značek stála velká vize a touha něco změnit. Připomeňme třeba sourozence Baťovi, kteří ze smělé vize obouvat celý svět vybudovali skutečné světové obuvnické impérium. Nebo třeba Steva Jobse, který vybudoval Apple na základě touhy zajistit osobní počítač na každém pracovním stole a v každém domě. Nemusíte být zrovna Baťou, Jobsem, Teslou nebo Bezosem, ale vize a mise jsou základ každého podnikání.

Mise (poslání) a vize firmy nebo organizace jsou klíčovými a zároveň kritickými prvky strategie firmy a slouží jako základ pro stanovení firemních cílů. Parafrází by se dalo říci, že mise je smyslem, vize je snem, strategie je plánem a taktika je akcí. Mise, vize, strategie a taktika jsou pro podnikání nezbytné.

Mise: co firma reprezentuje, jaký je účel její existence a jaké uznává hodnoty; příklady:

  • Google: "Naším posláním je organizovat informace na světě, aby k nim měli všichni přístup a mohli je používat."
  • McDonald's: "Chceme být nejlepší na světě v rychlém servisu a zákazníkům poskytovat nejlepší kvalitu, servis, čistotu a hodnotu."
  • Coca-Cola: "Osvěžit svět na mysli, těle i duchu. Vzbuzovat momenty optimismu a štěstí prostřednictvím našich značek. Vytvářet hodnotu a vytvářet odlišnost."

Vize: čím se chce firma stát, jaký je její cílový stav; příklady:

  • IKEA: "Vytvářet lepší každodenní život pro co nejvíce lidí"
  • Univerzita Harvard: "Rozvíjet vůdce, kteří jednoho dne učiní globální rozdíl"
  • SOS dětské vesničky: "Láskyplný domov pro každé dítě"

Mise a vize musí být dostatečně jasná a stručná, aby jim každý rozuměl a chápal je. Měly by být jedinečné, snadno zapamatovatelné, vymezující se vůči konkurenci a motivující. Často bývají mise a vize představené společným prohlášením. 

Strategie a cíle: jak dosáhne firma své vize a změří její úspěch

Taktika: jak dosáhne své strategie a kdy

Strategií může mít firma několik a k jedné strategii i několik taktik, které mohou působit souběžně, nebo může být jedna taktika nahrazena jinou. I když strategie zůstává dlouhodobě stejná, protože se podílí na dosažení vize, může být změněna nebo upravena v reakci na závažné vnitřní nebo vnější změny. Taktiky jsou nejflexibilnější. Pokud některá taktika nefunguje, může být upravena nebo nahrazena novou.

Mise a vize jsou základem pro každý business plán. Jak napsat plán nebo co by měl obsahovat naleznete v dalších příspěvcích.