Značka je stopa, není to jen logo

24.11.2020

Značka není jenom logo nebo slogan. Je to váš jedinečný vztah se zákazníky, vaše identita v jejich očích. Budování silné značky je klíčové pro úspěch v dnešním konkurenčním prostředí. Ale co vlastně zahrnuje strategie budování značky a jak může ovlivnit vaše podnikání? 

Význam značky 

Značka je vaše "stopa" ve světě podnikání. Je to jedinečná identita, která vám pomáhá odlišit se od konkurence a budovat vztahy se zákazníky. 

Značka, anglicky Brand, je váš jedinečný vztah se spotřebiteli, je v jejich myslích, je tím, co si oni sami vybaví v souvislosti s vaším byznysem, ať už nabízíte cokoliv. Je to jakási unikátní, jasně identifikovatelná "stopa", kterou lze snadno přiřadit k určité firmě nebo produktu. Pro podnikání je zásadní, protože má celkový dopad na jeho fungování. Představuje tvář společnosti, např. rozpoznatelné logo nebo slogan, které si spotřebitelé přiřazují především k danému produktu. Pomáhá odlišit firmu nebo produkt od konkurentů, vytváří nezapomenutelný dojem na zákazníky. Umožňuje jim vědět, co mohou od společnosti očekávat, asociovat se s ní a budovat si k ní vztah.

Identita a obraz

Značka je veřejný obraz vaší společnosti, který určuje, jak chcete být vnímáni. Kvalitní značka vytváří pozitivní dojem a důvěru u zákazníků. 

Značka musí být postavena tak, aby skutečně reprezentovala to, kým jako firma nebo organizace jste a jak si přejete být vnímáni. Značka je jejím veřejným obrazem určujícím její identitu a způsob, jakým chce být viděna. Samotné společnosti bývají velmi úzce spojeny s jejich značkou. Ve skutečnosti je firma nebo organizace často označována její značkou, a tím se stávají jednou a tou samou, tj. synonymem a nositelem hodnot jejich značky.

Prvky značky 

Značka může být tvořena různými prvky, jako jsou název, symbol, logo nebo slogan. Tyto prvky musí vycházet z poslání a cílů vaší společnosti. 

Značka může být tvořena názvem, symbolem nebo designem, logem, slovem nebo větou, kterou společnosti používají k odlišení svého podnikání nebo produktu od ostatních. K vytvoření identity značky lze použít kombinaci jednoho nebo více těchto prvků. Vždy však musí vycházet z poslání a dlouhodobých cílů a tvořit s vlastním podnikáním jednotný celek. Cílem je učinit značku jedinečnou, nezapomenutelnou a přitažlivou pro spotřebitele. Proto řada firem přistupuje k právní ochraně svých značek registrací ochrannou známkou.

Spojení značky s posláním a vizí

Je důležité, aby vaše značka vystihovala poslání a vizi společnosti, reflektovala hodnoty a cíle vašeho podnikání a vedla k uznání a loajalitě zákazníků. 

Úspěšná značka přesně vystihuje poslání a vizi firmy nebo organizace, napomáhá k jejímu uvědomění - budování povědomí o značce - a vede k uznání existence značky a toho, co nabízí. Například logo společnosti často obsahuje zprávu, slogan nebo produkt, který společnost nabízí a je podstatou jejího podnikání.

Hodnota značky

Značka je považována za jedno z nejcennějších aktiv. Čím vyšší pozitivní sentiment neboli kladné osobní zaujetí značka má u spotřebitelů, tím vyšší má hodnotu.

Značka není jenom vizuálním prvkem podnikání, ale také má měřitelnou hodnotu. Kvalitní značka je považována za jedno z nejcennějších aktiv společnosti. Kladné asociace a vztahy, které spotřebitelé budují se silnou značkou, mohou vést k vyšší loajalitě, opakovaným nákupům a pozitivnímu ústnímu sdělování. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Spotřebitelé většinou preferují to známé, spolehlivé, všeobecně uznávané před neznámým a bezejmenným. 

Značka je tím, co vaše firma představuje. Budování silné značky je proto nezbytné pro růst a úspěch vaší společnosti. Máte to ve vašem podnikání také tak? Dejte mi vědět.