Značka je stopa, není to jen logo

24.11.2020

Značka, anglicky Brand, je váš jedinečný vztah se spotřebiteli, je v jejich myslích, je tím, co si oni sami vybaví v souvislosti s vaším byznysem, ať už nabízíte cokoliv. Je to jakási unikátní, jasně identifikovatelná "stopa", kterou lze snadno přiřadit k určité firmě nebo produktu. Pro podnikání je zásadní, protože má celkový dopad na jeho fungování. Představuje tvář společnosti, např. rozpoznatelné logo nebo slogan, které si spotřebitelé přiřazují především k danému produktu. Pomáhá odlišit firmu nebo produkt od konkurentů, vytváří nezapomenutelný dojem na zákazníky. Umožňuje jim vědět, co mohou od společnosti očekávat, asociovat se s ní a budovat si k ní vztah.

Značka musí být postavena tak, aby skutečně reprezentovala to, kým jako firma nebo organizace jste a jak si přejete být vnímáni. Značka je jejím veřejným obrazem určujícím její identitu a způsob, jakým chce být viděna. Samotné společnosti bývají velmi úzce spojeny s jejich značkou. Ve skutečnosti je firma nebo organizace často označována její značkou, a tím se stávají jednou a tou samou, tj. synonymem a nositelem hodnot jejich značky.

Značka může být tvořena názvem, symbolem nebo designem, logem, slovem nebo větou, kterou společnosti používají k odlišení svého produktu od ostatních. K vytvoření identity značky lze použít kombinaci jednoho nebo více těchto prvků. Vždy však musí vycházet z poslání a dlouhodobých cílů a tvořit s vlastním podnikáním jednotný celek. Cílem je učinit značku jedinečnou, nezapomenutelnou a přitažlivou pro spotřebitele. Proto řada firem přistupuje k právní ochraně svých značek registrací ochrannou známkou.

Úspěšná značka přesně vystihuje poslání a vizi firmy nebo organizace, napomáhá k jejímu uvědomění - budování povědomí o značce - a vede k uznání existence značky a toho, co nabízí. Například logo společnosti často obsahuje zprávu, slogan nebo produkt, který společnost nabízí a je podstatou jejího podnikání.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Značka je považována za jedno z nejcennějších aktiv. Čím vyšší pozitivní sentiment neboli kladné osobní zaujetí značka má u spotřebitelů, tím vyšší má hodnotu. Spotřebitelé většinou preferují to známé, spolehlivé, všeobecně uznávané před neznámým a bezejmenným. Máte to ve vašem podnikání také tak? Dejte mi vědět.