B2B marketing - motivace a preference

05.01.2021

B2B (business to business) marketing se zaměřuje na potřeby, zájmy a výzvy jednotlivců, kteří nakupují jménem  organizace, čímž se z organizace stává zákazník. Marketing by měl sdělit, jak může firma pomoci tyto řešit potřeby. 

B2B marketing se opírá o stejné základní principy jako spotřebitelský marketing (B2C), ale je realizován prostřednictvím jiných marketingových strategií, především z pohledu cílů, motivace, preference a způsobů komunikace. Nejúspěšnější B2B marketingová strategie bývá často založena na jednoduchém principu - doručujte jasné a relevantní zprávy konzistentně v průběhu času pečlivě vybraným potenciálním zákazníkům.

Spotřebitelé si vybírají produkty nejen na základě ceny nebo dalších charakteristik produktu, ale také podle popularity, životního stylu a dalších emocionálních benefitů, B2B kupující se rozhodují především podle racionálních benefitů jako např. ceny a potenciálu zisku, odborných specifik atd. Byznysoví zákazníci se chtějí vzdělávat, zjistit o produktu co nejvíce (což je prostor pro B2B obsahový marketing), na rozdíl od koncových zákazníků, kteří se chtějí marketingem spíše bavit a detailní informace o produktu nejsou pro ně prioritou.

U obou cílových skupin je nezanedbatelným společným motivátorem také značka. Marketingové průzkumy ukazují, že společnosti s větší pravděpodobností nakupují od partnerů, kteří mají vybudovanou obchodní značku, při jejímž budování B2B marketing hraje nezastupitelnou roli. 

Ačkoli se marketingové strategie vždy odvíjí od zákazníků, vnější i vnitřní prostředí se neustále mění. Abyste zůstali konkurenceschopní je potřeba přizpůsobovat se dynamicky se měnícímu trhu. Vyhodnocujte a revidujte svoji  současnou B2B marketingovou strategii nakolik je relevantní. Určete, co je třeba změnit, co by mělo zůstat stejné a co nového implementujete.