Marketingové výzvy pro rok 2022

14.03.2022

V předešlých dvou letech došlo díky pandemii covid-19 k mnoha změnám, a to především v oblasti zdrojů. Situaci navíc ztížila i ruská agrese vůči Ukrajině, která způsobila chaos a přinesla nejistotu na celosvětových trzích. Největší výzvou v této době je udržet rozum v hrsti, být připraven na nenadále změny, umět se v nich zorientovat a přizpůsobit se, protože podnikatelské prostředí se neustále mění. Nicméně pár principů, jak si udržet a rozvíjet byznys i v této době je platných stále:

  • Loajalita

Udržte svoje stávající zákazníky spokojené, aby se k vám stále vraceli a vytvářeli stabilní tržby. Náklady na jejich loajalitu jsou mnohonásobně nižší než na získání nových. Loajální zákazníci tak dosahují vyšší ziskovosti, protože čím je vztah delší, tím jsou náklady na zákaznickou péči nižší.

  • Získávání nových zákazníků

Rozšiřte podíl zákazníků s podobnými segmentačními proměnnými jako vaši stávající zákazníci. Definujte nové zákaznické segmenty. Dejte o sobě vědět, že právě váš produkt je ten pravý, který nejlépe pokrývá jejich potřeby. Důležitou roli hraje analytická práce, segmentace, porozumění potřeb a přání cílové skupiny a cílená komunikace.

  • Konkurenceschopnost

Správně zvolená pozice značky vás efektivně odliší od konkurence. Věnujte proto pozornost budování značky, protože dobře definovaná značka zvyšuje povědomí a preference. Díky ní můžete přilákat a získat více zákazníků a vybudovat si loajální zákaznickou základnu

  • Flexibilita

Nejlepší způsob, jak stanovit priority a zaměřit se na ně, je vytvořit marketingovou strategii založenou na potřebách cílových skupin, obchodních cílech a poté testovat a vyhodnocovat údaje o tom, co skutečně funguje dobře a podle toho jednotlivé strategie upravovat.

  • Rozpočtování

Marketingovou strategii vytvořte na základě rozpočtu, ne naopak. I když navrhnete ty nejúčinnější marketingové metody a nebude mít na ně peníze, je to zbytečná práce. I s omezeným rozpočtem však můžete dosahovat velkého efektu. Zaměřte se na jeden nebo dva cíle a max. dvě marketingové techniky a plně využijte jejich potenciál.

  • Outsourcing

Využívejte odbornosti externích marketingových agentur a nezávislých expertů. Ušetří vám to náklady za interní specialisty a zrychlí a zefektivní procesy. Navíc s měnícím se trhem se mění i marketingové trendy a jejich sledování in-house může být při běžném pracovním vytížení obtížné.

Potřebujete pomoci nebo poradit? Neváhejte mě kontaktovat.