Přínosy podnikání ve virtuálním světě

19.10.2020

Pandemie nás naučila více či méně využívat všechny vymoženosti virtuálních technologií, které se povětšinou ukazují jako efektivní a dlouhodobě udržitelné. Navíc můžeme sledovat i jejich pozitivní sekundární dopady na snižování firemních nákladů.

  • On-line schůzky snižují časovou náročnost na komunikaci, minimalizují cestovní výdaje, umožňují efektivnější rozložení pracovní doby a napomáhají k pracovní a osobní rovnováze.
  • Zavedení centralizované firemní dokumentace a systémů řízení snižuje náklady na administrativu, časový fond a v neposlední řadě snižuje chybovost.
  • On-line prostředí umožňuje rychlejší vyhodnocování pracovních činností, řízení a kontrolu zaměstnanců a tím navýšení jejich efektivity.
  • Práce na dálku umožňuje využívat talenty v různých profesích, které se v místě vašeho fyzického podnikání nemusí nacházet.
  • Absence fyzické přítomnosti v kancelářích vede k novým nebo mnohoúčelovým způsobům využití stávajících prostor nebo dokonce k jejich redukci.

Pokuste se i vy chystáte některé z nich implementovat, brzy uvidíte jejich pozitivní dopad. Jak na to? Neváhejte mě nezávazně kontaktovat.