JINÝ ÚHEL POHLEDU NA VÁŠ BUSINESS

POMŮŽU VÁM S MARKETINGEM, ABY VÁŠ BUSINESS SKUTEČNĚ FUNGOVAL

  • Podpořit růst - posunu vaše podnikání na vyšší úroveň
  • Zvýšit výkon - optimalizuji vaše marketingové aktivity
  • Vytěžit potenciál - identifikuji vaše skryté možnosti
  • Dosáhnout konkurenceschopnost - upevním vaši pozici na trhu

Zaměřuji se na řešení orientovaná na výsledek a realizovatelná v praxi. 

Někdy stačí mít jen nezávislého partnera, který se dívá jinýma očima.  

S ČÍM VÁM POMŮŽU

MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ & STRATEGIE

Připravím plány a navrhnu strategie jak nejlépe uspět na trhu, a to jak marketingové, tak i dílčí, např. produktové, komunikace, obsahu  a další dle marketingového mixu.

BRAND MANAGEMENT & POSITIONING

Navrhnu image strategii, která bude pozitivně vytvářet vztah ke značce. V případě realizace zapojím i další ověřené profesionály - grafiky, textaře, designery, produkční aj.

PRODUKTY, CENOTVORBA, DISTRIBUCE

Zanalyzuji co nabízíte, jaké výrobky a služby a jak  produkt/y reagují na poptávku zákazníků, co vás odlišuje, proč kupovat od vás a jak z prodeje získat víc.

KOMUNIKACE

Nastavím cíle komunikace, strategii a klíčové ukazatele výkonu. Vytvořím analýzu obsahu, komunikačních kanálů a chování cílových skupin. Výstupem bude komunikační strategie a plán.

Jsem nezávislá marketingová expertka a stratég.   

Mám více než 20 let praxe v marketingu firemního prostředí i vlastního podnikání s prokazatelnými výsledky.

JAK SPOLUPRÁCE PROBÍHÁ

Probereme, co řešíte a čeho chcete dosáhnout. 

Domluvíme způsob spolupráce a poté připravím nabídku včetně návrhu rozpočtu.

Snažím se najít jiný pohled, využít svých zkušeností a dosáhnout vašich potřeb a cílů tak, aby byly efektivní.

REFERENCE K MOJÍ PRÁCI

"Radana Koppová se umí báječně vcítit do produktu, přijmout ho za svůj a pracovat pro něj do "roztrhání těla". Tak jsem to zažila já a předpokládám, že takhle prostě pracuje vždycky."

Jana Vlková

Expertka na jedlé kvítí a býlí

Kytky k jídlu

"Radana je velmi obětavá, vytrvalá a soustavně jde za cílem, než dosáhne kýženého výsledku. Jasná vize je základ, měření a vyhodnocování je samozřejmostí."

Petr Langer

PR a produkt manager

ANNONCE

"I had the pleasure to work with Radana on several marketing-related projects and strategies at European scale. Her broad knowledge and experience was a great asset during the planning and development of all these projects and key to their success.

Miguel Gallego

Head of Marketing & Communication

European Travel Commission

"Oceňuji všechny její komentáře, poznámky, nápady a rady týkající se marketingu. Radanu doporučuji každému, kdo hledá zkušeného praktického marketingového manažera."

Jakub Vopelák

Ředitel pro rozvoj fundraisingu

Armáda spásy

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Každý podnik potřebuje plán. I když je každé podnikání jedinečné, existuje základní struktura, kterou by měl každý business plán obsahovat. Provedu vás psaním efektivního podnikatelského plánu spolu s příklady, které vám můžou pomoci i jako rychlý check-list . Pokud se chystáte psát plán sami, tyto body vám pomohou podnikatelský plán nastavit...

Marketingové cíle si firma stanoví se záměrem zvýšit své prodeje, získat nové zákazníky, zlepšit povědomí o značce a vytvořit trvalé vztahy se stávajícími zákazníky. Cíle marketingu jsou klíčovým faktorem úspěšné marketingové strategie.

V marketingu se můžete setkat s mnoha výzvami, které vyžadují specializované znalosti a dovednosti. Pokud se chcete rychle a efektivně vyrovnat s těmito výzvami, a získat potřebnou pomoc a podporu, můžete zvážit dvě možnosti: konzultaci a mentoring. Obě metody mohou pomoci dosáhnout úspěchu. Jaký přístup je ale nejlepší pro vaši situaci? V článku...

Další články naleznete v sekci Blog.